TFEX REPORT 17 June 2021

TFEX REPORT 17 June 2021

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 17 June 2021 มีปริมาณการซื้อขายที่ 653,149 สัญญา

โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 167,554 สัญญา Single Stock Futures 375,686 สัญญา Gold Futures และ Gold Online Futures รวมทั้งสิ้น 80,808 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 7,944 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 4,800 สัญญา USD Futures 24,273 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้าของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 3,606,732 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 973.93 จุด ลดลง -6.2 จุดและมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอตเท่ากับ -1.93 จุด โดยสินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดแต่ละประเภทมีดังนี้

162393026040

ในส่วนของสินค้าเกษตร ราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3Z21 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 66.3 บาทต่อกิโลกรัม ไม่เปลี่ยนแปลง 0 บาท

สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของประเภทผู้ลงทุน

162393033998