TFEX REPORT 16 June 2021

TFEX REPORT 16 June 2021

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 16 June 2021 มีปริมาณการซื้อขายที่ 513,745 สัญญา

โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 144,223 สัญญา Single Stock Futures 328,813 สัญญา Gold Futures และ Gold Online Futures รวมทั้งสิ้น 28,518 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 2,337 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 3,300 สัญญา USD Futures 8,832 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้าของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 3,546,311 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 980.13 จุด เพิ่มขึ้น 0.74 จุดและมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอตเท่ากับ -1.83 จุด โดยสินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดแต่ละประเภทมีดังนี้

162384485053

ในส่วนของสินค้าเกษตร ราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3Z21 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 66.3 บาทต่อกิโลกรัม ลดลง -0.75 บาท

สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของประเภทผู้ลงทุน

162384493627