TFEX REPORT 14 June 2021

TFEX REPORT 14 June 2021

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 14 June 2021 มีปริมาณการซื้อขายที่ 560,913 สัญญา

โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 139,843 สัญญา Single Stock Futures 344,704 สัญญา Gold Futures และ Gold Online Futures รวมทั้งสิ้น 70,229 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 7,832 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 4,146 สัญญา USD Futures 1,979 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อน
หน้าของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 3,504,546 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 988.38 จุด ลดลง -2.4 จุดและมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอตเท่ากับ -0.78 จุด โดยสินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดแต่ละประเภทมีดังนี้

162367120011

ในส่วนของสินค้าเกษตร ราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3Z21 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 67.05 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 0.45 บาท

สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของประเภทผู้ลงทุน

162367128170