เปิดจีดีพีวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมเริ่มฟื้นตัว

เปิดจีดีพีวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมเริ่มฟื้นตัว

คลังเผย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเริ่มฟื้นตัวจากมาตรการรัฐ โดยจีดีพีของธุรกิจในไตรมาสแรกของปีนี้ติดลบน้อยลงมาอยู่ที่ -2.5% จากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัว-7.1%

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเผยว่า วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย (Micro Small and Medium Enterprises: MSMEs) เริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 สะท้อนจากจีดีพีของ MSMEs ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 หดตัว-2.5% ต่อปี ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่หดตัว -7.1% มีทิศทางการฟื้นตัวเช่นเดียวกับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมที่ -2.6%ต่อปี

นอกจากนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คาดว่า จีดีพีของ MSME ในปี 2564 จะกลับมาเติบโต 2.4% - 3.2% ต่อปี จากที่หดตัวถึง -9.1% ในปี 2563

เมื่อพิจารณาจีดีพี MSME ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 รายสาขาธุรกิจ พบว่า
เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวในหลายสาขาธุรกิจ โดยเฉพาะภาคเกษตร ภาคการผลิตอุตสาหกรรม
และภาคบริการบางสาขาธุรกิจ เช่น การค้าส่งค้าปลีก บริการทางการเงิน บริการสุขภาพ
บริการอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

ขณะที่ ธุรกิจภาคบริการท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจที่พักแรม ร้านอาหาร และธุรกิจด้านบันเทิงและสันทนาการต่างๆ ยังฟื้นตัวได้ช้า เนื่องจาก ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่อย่างต่อเนื่อง

สำหรับ MSMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก
COVID-19 ที่ฟื้นตัวแล้ว ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเป็นที่มีศักยภาพและได้รับผลกระทบของโควิด-19
น้อยในช่วงสั้น ๆ เช่น ธุรกิจการเงิน/ประกันภัย ธุรกิจบริการสุขภาพ
ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจการก่อสร้าง ธุรกิจภาคการเกษตร
เป็นต้น นอกจากนี้ ธุรกิจการค้าส่งค้าปลีก และการขนส่ง/สถานที่เก็บสินค้า
กำลังจะฟื้นตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ส่วนหนึ่งเป็นอานิสงค์จากการดำเนินมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศของรัฐบาล เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ โครงการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกอบกับ การปรับตัวเพิ่มขึ้นของการค้าขายออนไลน์ (e-Commerce) 162340752184