เทรนด์ทำงานใหม่ใช้ “hybrid Work”

เทรนด์ทำงานใหม่ใช้ “hybrid Work”

ช่วง 1-2 มิ.ย.ที่ผ่านมา  สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum หรือWEF) ได้เปิดเวทีว่าด้วยการเคลื่อนไหวรูปแบบการทำงานของโลกผ่านมุมมองผู้บริหารระดับสูงองค์กรชั้นนำของต่างๆ

ช่วง 1-2 มิ.ย.ที่ผ่านมา  สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum หรือWEF) ได้เปิดเวทีว่าด้วยการเคลื่อนไหวรูปแบบการทำงานของโลกผ่านมุมมองผู้บริหารระดับสูงองค์กรชั้นนำของต่างๆ 

ประเด็นหนึ่งในเวทีพูดถึง Microsoft report ว่าด้วยแนวโน้มการทำงานประจำปี หรือ  company’s annual Work Trend Index series สาระสำคัญส่วนหนึ่งโดยสรุป ระบุว่า จากาการสำรวจแรงงาน 30.000 คน จาก 31 ประเทศ ผ่านเครื่องมือ อย่าง  Outlook and Office 365 พบว่าจะเกิด 7 เทรนด์ของรูปแบบการทำงานในโลกแห่งอนาคต อันเกิดจากการปรับรูปแบบใหม่(reshaped) หลังการระบาดโควิด -19 

คำศัพท์ใหม่ที่ที่น่าสนใจ คือ  hybrid Work ว่าด้วยความต้องการของลูกจ้างที่เล็งเห็นประโยชน์จากการทำงานลักษณะยืดหยุ่น ผสมผสานระหว่างการทำงานที่สำนักงานแบบเดิม และการทำงานจากพื้นที่นอกสำนักงาน 

ขณะที่ในมุมมองของนายจ้าง ซึ่งเข้าไม่ถึงตัวลูกจ้างก็ยังต้องการสร้างแรงกระตุ้นการทำงานอย่างต่อเนื่อง  เช่นเดียวกันผลผลิตที่สูงกำลังถูกบดบังจากความเหนื่อยหล้าจากการทำงาน