'บ้านปู' คว้าซื้อกิจการโซลาร์ ออสเตรเลีย เพิ่มพอร์ตพลังงานสะอาด

'บ้านปู' คว้าซื้อกิจการโซลาร์ ออสเตรเลีย เพิ่มพอร์ตพลังงานสะอาด

“บ้านปู” หนุนยกร่างแผนพลังงานแห่งชาติ มุ่งพลังงานสะอาดลดปล่อยคาร์บอนต่ำ พร้อมทุ่ม 2,332 ล้านบาท เข้าซื้อกิจการโซลาร์ 2 โครงการในออสเตรเลีย ดันกำลังผลิตพลังงานหมุนเวียนแตะ 1,073 เมกะวัตต์

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU เปิดเผยว่า การที่กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างการจัดทำร่างรายละเอียดแผนพลังงานแห่งชาติ (National Energy Plan) ให้สอดคล้องกับแนวทางมุ่งไปสู่พลังงานสะอาดที่ปล่อยคาร์บอนต่ำนั้น ถือเป็นนโยบายที่ดี และสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ได้วางเป้าหมายระยะยาวในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน ซึ่งพิจารณาร่วมกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับเทรนด์สิ่งแวดล้อมโลก

“บ้านปู มีการตั้งเป้าหมายในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 20% ภายในปี 2568 เพื่อลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ ต่อกำลังการผลิตในปัจจุบัน"

162306079011

โดยงบการลงทุนของบ้านปู ตั้งแต่ปี 2559-2563 สัดส่วนประมาณ 90% เป็นการลงทุนในธรุกิจพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีพลังงาน สอดคล้องกับกลยุทธ์ Greener & Smarter นับว่าสอดคล้องกับแผนพลังงานแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม บริษัท มุ่งลงทุนและพัฒนาโครงการด้านธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (BANPU NEXT) อาทิ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและทุ่นลอยน้ำ ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจกักเก็บพลังงาน ธุรกิจการพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ รวมถึงผลักดันการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างชาญฉลาด

162306080867

ล่าสุด บ้านปู ได้เข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 2 แห่ง ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) ประเทศออสเตรเลีย มีกำลังการผลิตรวม 166.8 เมกะวัตต์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบอริล (Beryl หรือ BSF) กำลังการผลิต 110.9 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2562 และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มานิลดรา (Manildra หรือ MSF) กำลังการผลิต 55.9 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2561

โดยเป็นการดำเนินการผ่านหน่วยลงทุน Banpu Energy Hold Trust ที่จัดตั้งโดยบริษัท บ้านปู เอเนอร์จี ออสเตรเลีย จำกัด (Banpu Energy Australia Pty Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปู ถือหุ้น 100% และ บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล ออสเตรเลีย จำกัด (Banpu Renewable Australia Pty Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ที่บ้านปู ถือหุ้น 50% ด้วยมูลค่าการลงทุน 97.5 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือ เทียบเท่า 2,332 ล้านบาท

นางสมฤดี กล่าวว่า การลงทุนดังกล่าวจะผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวสู่เป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 6,100 เมกะวัตต์ภายในปี 2568 รวมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 2 แห่งนี้ บ้านปู จะมีกำลังผลิตรวมจากพลังงานหมุนเวียน 1,073 เมกะวัตต์