ปรับพอร์ตรับไตรมาส 3 กลุ่ม Healthcare ยังโดดเด่น

ปรับพอร์ตรับไตรมาส 3 กลุ่ม Healthcare ยังโดดเด่น

ในไตรมาส 3 กลุ่มที่คาดว่าจะยังคงแข็งแกร่งและสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดียังคงเป็นกลุ่ม Healthcare ! ที่มีความมั่นคง รายได้ไม่ผันแปรตามเศรษฐกิจและยังมีโอกาสสร้างรายได้ได้อีกมหาศาลจากการค้นพบใหม่ๆ