ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.5187 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0016 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.5187 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0016 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (28 พ.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 38.5187 บาท/ยูโร

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (27 พ.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 38.5171 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0016 บาท/ยูโร)