GUNKULเตรียมขายหุ้นซื้อคืน99 ล้านหุ้น14 มิ.ย.-23 ต.ค.64

GUNKULเตรียมขายหุ้นซื้อคืน99 ล้านหุ้น14 มิ.ย.-23 ต.ค.64

บอร์ดGUNKUL ไฟเขียวขายหุ้นซื้อคืน 99.04ล้านหุ้น 99 ล้านหุ้น14 มิ.ย.-23 ต.ค.64 ผ่านตลาดหลักทรัพย์ หากขายไม่หมดจะลดทุนจดทะเบียน

บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)หรือ GUNKUL แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)อนุมัติขายหุ้นซื้อหุ้นจำนวน 99.04ล้านหุ้น คิดเป็น1.34%ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด และอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนที่ชำระกแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืน ในกรณีที่จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมดภายในระยะเวลากำหนดทั้งนี้บริษัทกำหนดระยะเวลาขายหุ้นซื้อคืนตั้งแต่14 มิ.ย.-23 ต.ค.2564 โดยเป็นการขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำหรับการกำหนดราคาที่จะขายหุ้นซื้อคืน ราคาหุ้นที่จำหน่ายคืนจะไม่ต่ำกว่า85%ของราคาปิดหุ้นเฉลี่ย5 วันทำการซื้อขายก่อกนหน้าวันที่ทำรายการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน