อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (28 พ.ค.64)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (28 พ.ค.64)