ตลท.ให้ EE ใช้เกณฑ์ Cash Balance ตั้งแต่ 31 พ.ค-9 ก.ค.64

ตลท.ให้ EE ใช้เกณฑ์ Cash Balance ตั้งแต่ 31 พ.ค-9 ก.ค.64

ตลท.ประกาศให้ EE ติด Cash Balance ตั้งแต่ 31 พ.ค.-9 ก.ค.64

162220419649 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้ บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EE  เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1: Cash Balance เริ่ม 31 พ.ค. 2564 สิ้นสุด 9 ก.ค. 2564