เปิดสถิติ 'งบขาดดุล' รัฐบาล 'ประยุทธ์'

เปิดสถิติ 'งบขาดดุล' รัฐบาล 'ประยุทธ์'

เปิดสถิติการจัดทำงบประมาณรัฐบาล ”ประยุทธ์ จันทร์โอชา” โดยรูปแบบการทำงบประมาณเป็นแบบขาดดุลต่อเนื่อง นับจากปี 2557 ระดับขาดดุลงบประมาณเกือบทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 2% ซึ่งปี 2564 เป็นปีที่ขาดดุลมากที่สุด 3.8% ต่อจีดีพี หรือ 6.23 แสนล้านบาท

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเผยว่า นับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเข้ามารับตำแหน่งดังกล่าวหรือตั้งแต่ปี 2557 รูปแบบการจัดทำงบประมาณอยู่ในลักษณะขาดดุลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้รัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอที่จะใช้จ่ายในการดูแลเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ เนื่องจาก สถานการณ์รายได้มีไม่เพียงพอกับรายจ่าย

การขาดดุลงบประมาณจะอยู่ในระดับประมาณ 2-3%ต่อจีดีพี มีเพียงปีนี้ ที่ระดับการขาดดุลงบประมาณอยู่ในระดับสูงถึง 3.8%ต่อจีดีพี หรือ 6.23 แสนล้านบาท เนื่องจาก รัฐบาลต้องจัดเตรียมงบประมาณเพื่อใช้ในการดูแลเศรษฐกิจในภาวะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

ทั้งนี้ ระดับการขาดดุลดังกล่าว ยังไม่ได้นับรวมเงินที่ได้มาจากการออกกฎหมายกู้เงินฉุกเฉินในวงเงิน 1 ล้านล้านบาทในปีงบประมาณ 2563 และ อีก 5 แสนล้านบาทในปีงบประมาณ 2564

สำหรับตัวเลขการขาดดุลงบประมาณในปี 2557 อยู่ที่ 2.5 แสนล้านบาท หรือ 2.0% ต่อจีดีพี , ปี 2558 ขาดดุล 2.5 แสนล้านบาท หรือ 1.9% ต่อจีดีพี , ปี 2559 ขาดดุล 3.9 แสนล้านบาท หรือ 2.8%ต่อจีดีพี , ปี 2560 ขาดดุล3.9 แสนล้านบาท หรือ 2.6% ต่อจีดีพี , ปี 2561 ขาดดุล 4.5 แสนล้านบาท หรือ 2.8% ต่อจีดีพี

ปี 2562 ขาดดุล 4.5 แสนล้านบาท หรือ 2.6% ต่อจีดีพี , ปี 2563 ขาดดุล 4.69 แสนล้านบาท หรือ 2.7% ต่อจีดีพี และ ปี 2564 ขาดดุล 6.23 แสนล้านบาท หรือ 3.8% ต่อจีดีพี

ทั้งนี้ สำหรับปีงบประมาณ 2565 รัฐบาลก็ยังคงจัดทำงบประมาณขาดดุลต่อเนื่องที่ 7 แสนล้านบาท