ธปท.อัพเดทมาตรการ 'ฟื้นฟู' กิจการ

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง) ธปท.อัพเดทมาตรการ 'ฟื้นฟู' กิจการ ร่วมพูดคุยกับคุณสุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2 ธปท.

ยอดการให้ความช่วยเหลือจากมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูฯ มีทั้งสิ้น 16,060 ล้านบาท ครอบคลุมลูกหนี้ 6,697 ราย โดยส่วนใหญ่กว่า 60% จะกระจายลงไปยัง SMEs ขนาดเล็ก ที่ได้รับวงเงินอนุมัติเฉลี่ยต่ำกว่ารายละ 5 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ขณะที่โครงการพักทรัพย์พักหนี้ มีจำนวนลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือ 4 ราย มูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับโอนมากกว่า 700 ล้านบาท

ในช่วงที่ผ่านมา การดำเนินมาตรการอาจยังไม่ทันต่อความคาดหวังของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนหนึ่งเกิดจากแนวโน้มของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังซบเซา เนื่องจากมาตรการด้านสาธารณสุขที่ยังเข้มงวด เพราะการแพร่ระบาดระลอก 3 ทำให้ความต้องการสำหรับสินเชื่อฟื้นฟูอาจยังไม่มากนัก ประกอบกับโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ เป็นโครงการที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ อีกทั้งยังคงมีรายละเอียดและเงื่อนไขเฉพาะกรณีที่สถาบันการเงินและลูกหนี้จะต้องเจรจาหารือเพิ่มเติม ทำให้การให้ความช่วยเหลือในช่วงต้นจึงอาจจะยังไม่สูงนัก

อย่างไรก็ดี มีข้อมูลจากสมาคมโรงแรมที่พบว่า มีลูกหนี้จำนวนมากที่ให้ความสนใจเข้าร่วมในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ แต่ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ คาดว่าจะได้ทยอยยื่นความประสงค์เข้ามาเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป