ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 31.280 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.060 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 31.280 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.060 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (27 พ.ค. 64)อยู่ที่ระดับ 31.280 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันอังคาร (25 พ.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 31.340 บาท/ดอลลาร์(แข็งค่า 0.060 บาท/ดอลลาร์)