ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.6822 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0545 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.6822 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0545 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (25 พ.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 38.6822 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (24 พ.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 38.6277 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0545 บาท/ยูโร)