บอร์ด PTT ไฟเขียว 'อินโนบิก' ร่วมลงทุนลุุยธุรกิจโปรตีนทางเลือก

บอร์ด PTT ไฟเขียว 'อินโนบิก' ร่วมลงทุนลุุยธุรกิจโปรตีนทางเลือก

ปตท. อนุมัติ อินโนบิก จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ โนฟ ฟู้ดส์ ทุนจดทะเบียน 300 ล้าน ถือหุ้น 50;50 เดินหน้าธุรกิจโปรตีนทางเลือก ตามกลยุทธ์ธุรกิจใหม่ คาดตั้งบริษัทแล้วเสร็จในไตรมาส 3 และผลิตเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4 นี้

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า  คณะกรรมการ ปตท.ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำกัด หรือ Innobic ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  ปตท.ถือหุ้นร้อยละ 100 จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแดนท์โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 300 ล้านบาท

โดยบริษัท Innobic และ โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่ากันจำนวน 50% เพื่อดำเนินธุรกิจโปรตีนทางเลือก โดยระยะแรกจะเป็นการพัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช (Plant-based protein) แบบครบวงจร ซึ่งจะดำเนินการจัดตั้งโรงงานผลิตที่ใช้เทคโนโลยีนำเข้าขั้นสูงในประเทศไทย กำลังการผลิต 3,000 ตันต่อปี เพื่อเตรียมเป็นศูนย์กลางการผลิตและจัดจำหน่ายให้กับตลาดทั่วภูมิภาคอาเซียน พร้อมรองรับการพัฒนาธุรกิจอาหารสำหรับอนาคต (Food for Future) ที่รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น

การลงทุนดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจใหม่ (New S-Curve business) ของ ปตท. ในด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life science) ทั้งนี้คาคว่าจะสามารถจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 และดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาส4 ปี 2565