IRPC ลุยเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ Specialty แตะ 30% ในปี 2567

IRPC ลุยเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ Specialty แตะ 30% ในปี 2567

IRPC เร่งปั้นแผนธุรกิจรับเทรนด์โลกเน้นนวัตกรรมวัสดุและพลังงานแห่งอนาคต วางเป้าเพิ่มสัดส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty) สูงถึง 30% ภายในปี 2567 รุกผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนประกอบยานยนต์ไฟฟ้า ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี  จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กล่าวว่า แผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของ IRPC ในปีนี้จะเน้นการสร้างและพัฒนานวัตกรรมวัสดุและพลังงานแห่งอนาคต เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคทุกรูปแบบในอนาคต ด้วยการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะขับเคลื่อนให้ IRPC เติบโตอย่างยั่งยืน

โดย IRPC วางเป้าหมายจะเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ (specialty) สูงถึง 30% ภายในปี 2567  ด้วยกลยุทธ์ในการใกล้ชิดเข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น (Human centric)  มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ซึ่งเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการจับมือกับพันธมิตร เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ

162148845812

ทั้งนี้ IRPC ได้ตระหนักถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงได้ร่วมทุนกับ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้น 100%) จัดตั้ง บริษัท อินโนโพลีเมด จำกัด  ขับเคลื่อนธุรกิจการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และเล็งเห็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรมเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษไปสู่ Smart Material ที่ตอบสนองผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น และจะช่วยเพิ่มความมั่นคงและแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ตามนโยบาย Thailand 4.0 สู่การเป็น Medical Hub

162148844270

สำหรับการปรับแผนธุรกิจดังกล่าว เป็นไปจามแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงกระแสโลก ซึ่งถือเป็น Global Megatrends ที่จะมาเปลี่ยนแปลงสังคมและความเป็นอยู่ของประชาคมโลก โดยเฉพาะหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างมาก ซึ่งเทรนด์ที่คนทั่วโลกต่างกำลังให้ความสนใจ คงหนีไม่พ้นเรื่องของสุขภาพ การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และพลังงานสะอาดที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดด