'เสี่ยปู่ 'สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ซื้อหุ้นICNเพิ่มเป็น5.05%

'เสี่ยปู่ 'สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ซื้อหุ้นICNเพิ่มเป็น5.05%

"เสี่ยปู่"สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ซื้อหุ้น ICN เพิ่ม1.32 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 4.08 บาท มูลค่า 5.38 ล้านบาท ทำให้ภายหลังถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.0523%

แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)แจ้งว่า นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล หรือ เสี่ยปู่ นักลงทุนรายใหญ่ ซื้อหุ้น บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์     คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส จำกัด (มหาชน)หรือ ICN เพิ่มจำนวน 1,320,300 หุ้น หรือ 0.2934% ที่ราคาเฉลี่ย 4.08 บาท มูลค่า 5.38 ล้านบาท


ภายหลังการได้มาหุ้น ICN ดังกล่าว ทำให้นายสมพงษ์ ถือหุ้นเพิ่มเป็น 21,155.400 หุ้น หรือ 4.7012% จากเดิมที่ถืออยู่ 19,835,100 หุ้นหรือ 4.4078% แต่เมื่อรวมกับนางวารุณี ชลคดีดำรงกุล ถือหุ้น ICN ก่อนหน้านี้จำนวน 1,580,300 หุ้น หรือ 0.3511% จะทำให้กลุ่มนายสมพงษ์ ถือหุ้น ICN เพิ่มเป็น 22,735,700 หุ้น หรือ 5.0523%