SCC ปรับโครงสร้างกลุ่มปิโตรฯ เล็งนำ ‘SCG Chemical’ เข้าตลาด

SCC ปรับโครงสร้างกลุ่มปิโตรฯ เล็งนำ ‘SCG Chemical’ เข้าตลาด

ปูซิเมนต์ไทย เดินหน้าศึกษาและปรับโครงสร้างธุรกิจเคมิคอลส์ คาดแล้วเสร็จในปี65 และเสนอขายหุ้น SCG Chemicals รองรับขยายกำลังการผลิตในภูมิภาคอาเซียน และการลงทุนอื่น

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. ว่า บริษัทมีความคืบหน้าการลงทุนในโครงการสำคัญต่างๆ ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด หรือ SCG Chemicals ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมด รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับโครงสร้างธุรกิจเคมิคอลส์ ดังนี้

SCC อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับโครงสร้างธุรกิจเคมิคอลส์ รวมถึงการเสนอขายหุ้น SCG Chemicals ต่อประชาชนทั่วไป เพื่อรองรับโอกาสในการขยายธุรกิจเคมิคอลส์ในอนาคต เช่น ความเป็นไปได้ในการขยายกำลังการผลิตในภูมิภาคอาเซียน และการลงทุนอื่นๆ ซึ่งคาดว่าการศึกษาและการปรับโครงสร้างดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2565

ทางด้านโครงการขยายกำลังการผลิตของบริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด หรือ MOC ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างSCG Chemicals และบริษัทในกลุ่ม The Dow Chemical Company (Dow) ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดย SCCมีสัดส่วนในการถือหุ้นทางอ้อมใน MOC  67% และกลุ่ม DOW ถือหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมด 33%  (ตามที่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และคำนวณขนาดของรายการไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561)

ปัจจุบันการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จด้วยดี โรงงานเริ่มทดลองดำเนินการผลิตแล้วและคาดว่าจะสามารถดำเนินการผลิตได้เต็มกำลังภายในเดือนพฤษภาคม 2564

โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเลือกใช้วัตถุดิบ นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีใหม่ซึ่งทำให้กระบวนการผลิตมีต้นทุนการลงทุนที่ต่ำลง และยังทำให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Process

นอกจากนี้ ในส่วนของกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดภาวะโลกร้อน พร้อมตอบโจทย์ลูกค้าและผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม SCG Chemicalsได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นผ่าน SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte, Ltd. เพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วน70%ใน Sirplaste-Sociedade Industrial de Recuperados de Plastico, S.A. (หรือ "Sirplaste") ในวันที่ 27 เมษายน2564 โดยคาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นภายในปี 2564 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมจะยังคงถือหุ้น 30%  และบริหารกิจการร่วมกับ SCG Chemicals

ทั้งนี้ sirplaste ประกอบธุรกิจด้านพลาสติกรีไซเคิลรายใหญ่ที่สุดในประเทศโปรตุเกส ด้วยกำลังการผลิต 36,000ตันต่อปี มีการผลิตและขายสินค้าให้กับลูกค้าทั้งในประเทศโปรตุเกสและทวีปยุโรป การลงทุนใน Sirplaste นอกจากเป็นการเข้าสู่ธุรกิจพลาสติกรีไซเคิลอย่างเต็มรูปแบบแล้วยังสร้างโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิลและ

ขยายช่องทางการขายในตลาดยุโรปด้วย