เปิด 5 อันดับ 'ธนาคาร' ไทย ใคร ‘ใหญ่’ สุด!

เปิด 5 อันดับ 'ธนาคาร' ไทย ใคร ‘ใหญ่’ สุด!

เปิดข้อมูล "ธนาคาร" ที่จดทะเบียนในไทย ทั้งธนาคารพาณิชย์ ธนาคารรัฐ พบว่าแบงก์ที่กินมาร์เก็ตแชร์หรือส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด ทั้ง 3 ด้าน แชมป์คือ ธนาคารกรุงเทพ กินมาร์แก็ตแชร์สูงสุดทั้ง 3 ด้าน ทั้งขนาดสินทรัพย์ เงินฝาก และสินเชื่อ

161932286079

      เคยสงสัยหรือไม่ว่า ธนาคารในไทย ที่เราฝากเงิน ขอสินเชื่อต่างๆ เหล่านี้ แบงก์ไหนใหญ่สุดและมีสินทรัพย์ มีสินเชื่อแค่ไหนกันบ้าง

      วันนี้กรุงเทพธุรกิจได้รวบรวม 5 อันดับ สำหรับธนาคารในประเทศไทย ที่ใหญ่สุด หากนับจากมาร์เก็ตแชร์ขนาดสินทรัพย์

      จากข้อมูล สิ้นไตรมาส 1 ปี 2564 พบว่า ธนาคาร ที่มีขนาดสินทรัพย์มากที่สุดในประเทศ อันดับหนึ่งคือ ธนาคารกรุงเทพ(BBL) ที่มีสินทรัพย์สูงที่สุดในบรรดาแบงก์ไทยอื่นๆ ถึง 3,952,809 ล้านบาท

      ถัดมาคือ ธนาคารกสิกรไทย(KBANK) ที่มีสินทรัพย์สูงถึง 3,767,115 ล้านบาท และอันดับ 3 ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย(KTB) ที่ 3,371,666 ล้านบาท

       และ อันดับ 4 คือ ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB)ที่มีสินทรัพย์ราว 3,177,372 ล้านบาท และสุดท้ายคือ ธนาคารออมสิน ที่มีสินทรัพย์ที่ 2,901,699 ล้านบาท

    หากดูในด้าน ‘เงินฝาก’ ธนาคารกรุงเทพ ก็ยังครองแชมป์แบงก์ที่มีเงินฝากเยอะมากสุดในระบบ ที่ 2,904,276 ล้านบาท

      อันดับสองแซงหน้าแบงก์พาณิชย์ใหญ่มาแบบเฉียดฉิว คือธนาคารออมสิน ที่มีเงินในระบบสูงถึง 2,486,151 ล้านบาท 

      ขณะที่อันดับ 3 คือ ธนาคารกรุงไทย มีเงินฝากที่ 2,438,992 ล้านบาท

      และอันดับ 4 คือ กสิกรไทยที่ 2,400,615 ล้านบาท สุดท้ายคือ ไทยพาณิชย์ ที่เงินฝากในระบบอยู่ที่ 2,349,471 ล้านบาท

    
      อย่างไรก็ตาม หากดูด้านการปล่อย ‘สินเชื่อ’ มากที่สุด อันดับหนึ่ง ธนาคารกรุงเทพยังครองแชมป์ ปล่อยสินเชื่อมากที่สุดที่ 2,369,276 ล้านบาท

     อันดับสองคือ ธนาคารกรุงไทย 2,360,407 ล้านบาท และอันดับ 3 คือ 2,302,352 ล้านบาท
     อันดับ 4 คือ ไทยพาณิชย์ ที่มีการปล่อยสินเชื่อรวมอยู่ที่ 2,277,458 ล้านบาท และอันดับสุดท้าย อันดับ 5 คือ ธนาคารออมสิน 2,148,576 ล้านบาท
      ทั้งนี้ ข้อมูลของธนาคารออมสิน จะแตกต่างกับธนาคารอื่น ๆ เพราะข้อมูลอัพเดท เพียง ณ สิ้นก.พ. 2564 เท่านั้น ดังนั้นสินทรัพย์ เงินฝาก และสินเชื่ออาจเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลดังกล่าวได้