บอร์ด PTT ไฟเขียว ‘อินโนบิก’ เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนLotus ไต้หวัน6.66%

บอร์ด PTT ไฟเขียว ‘อินโนบิก’ เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนLotus ไต้หวัน6.66%

บอร์ด PTT อนุมัติ “อินโนบิก” ทุ่ม50ล้านดอลลาร์ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน Lotus ไต้หวัน 17.51 ล้านหุ้น สัดส่วน 6.66 % ตามกลยุทธ์ในธุรกิจ New S-curve ของ ปตท. หนุนต่อยอดและขยายการลงทุนไปยังตลาดยาต้านมะเร็งวิทยาในภูมิภาคอาเซียน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT  แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่า คณะกรรมการบริษัท ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 17 .. 2563 และคณะกรรมการ Lotus Pharmaceutical Company Limited "Lotus" ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน TWSE หมายเลข 1795

โดยในการประชุมเมื่อวันที่ 16 เม..  2564 มีมติอนุมัติให้บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท อินโนบิก(เอเซีย) จำกัด (บริษัทย่อยของ ปตท.) ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Lotus จำนวน 17,517,348 หุ้น ที่ราคา 80.7 เหรียญไต้หวันใหม่ต่อหุ้น คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 50 ล้านดอลลาร์

ซึ่งราคาซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปตามกฎระเบียบการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน และภายหลังการซื้อหุ้นเพิ่มทุน สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จำกัด ใน Lotus คิดเป็น 6.66 % ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วโดยการลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามกลยุทธ์ในธุรกิจ New S-curve ของ ปตท. ที่ต้องการขยายไปในธุรกิจใหม่ด้าน Life Science

ทั้งนี้ Lotus ดำเนินธุรกิจหลักในการคิดค้นพัฒนา (R&D) ผลิตและจำหน่ายยา โดยมุ่งเน้นยาสามัญ (Generic drugs) ที่ครอบคลุมหลายกลุ่มโรค โดยเฉพาะโรคมะเร็ง และโรคระบบประสาท ซึ่งการลงทุนใน Lotus จะทำให้ ปตท. สามารถต่อยอดและขยายการลงทุนไปยังตลาดยาต้านมะเร็งวิทยาในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยในภูมิภาคดังกล่าวสามารถเข้าถึงยาสามัญได้มากขึ้น