รายได้ปีละ 200 ล้าน! 'คริสตัล' - 'มิยาบิ' คลัสเตอร์สถานบันเทิงทองหล่อ 'โควิด-19'

รายได้ปีละ 200 ล้าน! 'คริสตัล' - 'มิยาบิ' คลัสเตอร์สถานบันเทิงทองหล่อ 'โควิด-19'

ผ่างบการเงิน 2 คลับดัง คลัสเตอร์โควิดสถานบันเทิงทองหล่อ “คริสตัล” กวาดรายได้ปี 62 กว่า 146 ล้านบาท กำไรสุทธิ 12 ล้านบาท ส่วน”มิยาบิ”ขาดทุน 2.45 ล้านบาท

เปิดงบการเงินของบริษัท คริสตัล เคแอนด์เค จำกัด เจ้าของกิจการคริสตัลทองหล่อหนึ่งในสถาบันเทิงย่านทองหล่อ คลัสเตอร์แห่งใหม่ในการแพร่เชื้อโควิด-19 ที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2562 โชว์กำไรสุทธิกว่า 12 ล้านบาท

บริษัท คริสตัล เคแอนด์เค จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 .. 2560 ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจกิจการบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1298 .อุดมสุข .สุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตวังทองหลาง กทม. 

โดยปรากฏชื่อนายเดชา พิลาลี เป็นกรรมการเพียงคนเดียว แต่ในส่วนโครงสร้างหุ้น วันที่  30 .. 2563 นายเกียรติพงษ์ คำต่าย ถือหุ้น 45% ..พรรนพร คำต่าย ถือ 15% นาย กมนทัต กริชสุภางค์ ถือ 10% ..จันทร์เพ็ญ แก้วอัสดง ถือ 10% ..นิตยา ใจยอด ถือ 10% นายจารุกิตติ์ ศรีสวัสดิ์ ถือ 5% และนายศุภสรร ด้วงชนะ ถือ 5%

ผลประกอบการปี 2562 ที่แจ้งต่อกระทรวงพาณิชย์  มีรายได้รวม  146,363,128 บาท รายจ่ายรวม 130,276,784 บาท เสียภาษีเงินได้ 3,217,663 บาท กำไรสุทธิ 12,868,680 บาท และมีกำไรสะสม 17,561,408 บาท 

ส่วนฐานะการเงินอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีสินทรัพย์ 55,991,658 บาท เงินสดในมือ 29,996,400 บาท หนี้สิน 34,430,260 บาท ส่วนผู้ถือหุ้น 22,561,408 บาท

นอกจากนี้ ยังปรากฎชื่อนายเกียรติพงษ์ คำต่าย ไปเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัท กินซ่า เอ แอนด์ ที จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น มิยาบิ ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามคริสตัล เป็นร้านอาหารในลักษณะบาร์ญี่ปุ่น งบการเงินล่าสุดในปี 2562 กินซ่า เอ แอนด์ ที ขาดทุนสุทธิราว 2.45 ล้านบาท

บริษัท กินซ่า เอ แอนด์ ที จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 .. 2551 ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 4 ล้านบาท แจ้งต่อกระทรวงพาณิชย์ว่าประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งอยู่ที่ 9,11 .แสงเงิน .สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 

ผู้ถือหุ้น บริษัท กินซ่า เอ แอนด์ ที จำกัด วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นาย เกียรติพงษ์ คำต่าย ถือหุ้น  44%  และ นาย พันธนะ นุชนารถ  ถือหุ้น 15% แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2562 มีรายได้รวม 54,705,532 บาท รายจ่ายรวม 57,159,995 บาท ขาดทุนสุทธิ 2,454,463 บาท

ส่วนฐานะการเงินอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีสินทรัพย์ 8,722,627 บาท เงินสดในมือ 5,483,689 บาท หนี้สิน 3,303,720 บาท ส่วนผู้ถือหุ้น 5,418,532 บาท