ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 70.05บ. สงขลา 69.80บ.

ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 70.05บ. สงขลา 69.80บ.

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2564  

  •               ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)


ชนิด     (บาท/กก.)           เดือนเมษายน 2564     เดือนพฤษภาคม 2564

ยางแผ่นรมควัน                กรุงเทพฯ   สงขลา       กรุงเทพฯ   สงขลา

ชั้น 1                             70.05     69.80        70.25     70.00

ชั้น 2                             69.45     69.20        69.65     69.40

ชั้น 3                             68.90     68.65        69.10     68.85

ชั้น 4                             68.60     68.35        68.80     68.55

ชั้น 5                             68.15     67.90        68.35     68.10

ยางแท่ง

STR5L                         70.50     70.25        70.70     70.45

STR20                         52.95     52.70        53.15     52.90

น้ำยางข้น 60%              50.60     50.35        50.80     50.55

ที่มา:  การยางแห่งประเทศไทย

161718614274