"เพชร" นำทีมโอสถานุเคราะห์ขายหุ้นOSP 1.2 หมื่นล้าน

 "เพชร" นำทีมโอสถานุเคราะห์ขายหุ้นOSP 1.2 หมื่นล้าน

โอสถสภา แจงผู้ซื้อขายหลังบิ๊กลอตโผล่ 687.72 ล้านหุ้น มูลค่ากว่า 2.27 หมื่นล้านบาท นำโดย “เพชร โอสถานุเคราะห์ ขายหุ้นจำนวน 381.35 ล้านหุ้น มูลค่า 12,584.55 ล้านบาท พร้อม เผยยังไม่ได้แจ้งจำนวนหุ้นอีก 381 ล้านหุ้น ว่าใครเป็นผู้ขายและผู้ซื้อ

นางวรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP เปิดเผยว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัท 2 คน ในกลุ่ม Orizon ได้แก่1 Orizon Limited และนายเพชร โอสถานุเคราะห์ ได้ขายหุ้นของบริษัท ที่ถืออยู่โดยรวมจำนวน 381.35 ล้านหุ้น คิดเป็น 12.69%ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ หรือคิดเป็น มูลค่า 12,584.55 ล้านบาท

แบ่งเป็น Orizon Limited ขาย 261.06 ล้านหุ้น คิดเป็น8.69%ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และนายเพชร ขายหุ้นที่ถือออกมาทั้งหมด 120.29 ล้านหุ้น คิดเป็น 4%ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากนายนิติ โอสถานุเคราะห์ ว่าได้ซื้อหุ้นOSPเพิ่มเติมเป็นจำนวน 215,000,000 หุ้น คิดเป็น 7.16%ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และมีนักลงทุนรายอื่น ๆ ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นจำนวน 166,359,000 หุ้น คิด 5.53%ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

สำหรับจากข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งมาทราบว่า ยังไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หรือ Tender Offer แต่อย่างใด และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง

คณะกรรมการบริษัท โครงสร้างคณะผู้บริหาร โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างและนโยบายการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ แต่อย่างใด อนึ่ง หากมีความเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่ได้แจ้งจำนวนหุ้นอีก 381 ล้านหุ้น ว่าใครเป็นผู้ขายและใครเป็นผู้ซื้อ

 สำหรับ Orizon เป็นกลุ่มบุคคลที่กระทำการร่วมกัน ประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้น 7 คน ประกอบด้วย Orizon Limited ,นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ,นายเพชร โอสถานุเคราะห์ ,นายภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ,นายภูรี โอสถานุเคราะห์ ,นายคฑา โอสถานุเคราะห์ และ นายนาฑี โอสถานุเคราะห์ รวมจำนวนเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นครั้งนี้ราว 1.25 หมืื่นล้านบาท