ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 2040-2060 บ./100ก.ก. ข้าวขาว 5% 1440-1460 บ./100ก.ก.

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 2040-2060 บ./100ก.ก. ข้าวขาว 5% 1440-1460 บ./100ก.ก.

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2564

  •             ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ

             ชนิดข้าว                                      บาท/100 ก.ก.

ข้าวหอมมะลิจังหวัด (62/63)                          2300-2400

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (61/62)                      -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63)                 2300-2450

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64)            2250-2450

ปลายข้าวหอมมะลิ (62/63)                               1260

ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64)                           1300

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                             2040-2060

ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                          1260

ข้าวขาว 100% ชั้น 2                                         -

ข้าวขาว 5%                                           1440-1460

ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ                                  1240-1300

ปลายข้าวขาวซีวัน                                       1140-1180

รำข้าวขาว (ก.ก.)                                      9.40-9.50

ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย

161709897565