'เราชนะ' ยอดใช้สิทธิ ทะลุ 32.4 ล้านคน ยอดใช้จ่ายกว่า 1.7 แสนล้านบาท

'เราชนะ' ยอดใช้สิทธิ ทะลุ 32.4 ล้านคน ยอดใช้จ่ายกว่า 1.7 แสนล้านบาท

อัปเดตล่าสุด "เราชนะ" ที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้ได้รับสิทธิแล้วกว่า กว่า 32.4 ล้านคน ยอดใช้จ่ายกว่า 1.7 แสนล้านบาท พร้อมขยายเวลาลงทะเบียน "กลุ่มเปราะบาง" ถึง 9 เม.ย.นี้

ความคืบหน้าการใช้สิทธิวงเงินโครงการ “เราชนะ” ล่าสุดมีจำนวนผู้ได้รับสิทธิแล้วกว่า กว่า 32,400,000 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 13,700,000 คน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 64 เป็นต้นมา มียอดใช้จ่ายรวม 68,407 ล้านบาท

2. กลุ่มผู้ใช้แอปฯ เป๋าตัง (โครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง) และกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปฯ เป๋าตัง มีจำนวนมากกว่า 16,700,000 คน มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 64 เป็นต้นมา มียอดใช้จ่ายรวม 100,110 ล้านบาท

3. กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต และกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ มีผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว 2,000,000 คน มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสมตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 64 เป็นต้นมา จำนวน 10,216 ล้านบาท

โดยมีการจับจ่ายใช้สอยมาตรการ เราชนะ ผ่านผู้ประกอบการ/ร้านค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 1,200,000 กิจการ มีมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 178,733 ล้านบาท

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาการเปิดรับลงทะเบียนเราชนะออกไปเป็นครั้งที่ 3 เฉพาะสำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง) ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 26 มี.ค. 64 เป็นวันที่ 9 เม.ย. 64