หอการค้าชง“ยิ่งใช้ยิ่งได้คืน" ลดหย่อนภาษี1แสนดันบริโภค

หอการค้าชง“ยิ่งใช้ยิ่งได้คืน"  ลดหย่อนภาษี1แสนดันบริโภค

หอการค้าไทยได้เปลี่ยนคณะกรรมการชุดใหม่ โดยมีการคัดเลือกนายสนั่น อังอุบลกุล ขึ้นมาเป็นประธานกรรมการคนใหม่ ซึ่งมีแผนผลักดันนโยบาย “Connect the Dots” ฟื้นเศรษฐกิจไทยใน 99 วัน

หอการค้าไทยได้เปลี่ยนคณะกรรมการชุดใหม่ โดยมีการคัดเลือกนายสนั่น อังอุบลกุล ขึ้นมาเป็นประธานกรรมการคนใหม่ ซึ่งมีแผนผลักดันนโยบาย “Connect the Dots” ฟื้นเศรษฐกิจไทยใน 99 วัน เพื่อมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและร่วมแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า คณะกรรมกรหอการค้าชุดใหม่มีนโยบาย ‘Connect the Dots’ ซึ่งจะให้หอการค้าให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อมุ่งยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าฟื้นฟูเศรษฐกิจภาย 99 วัน ซึ่งการดำเนินการให้ไปสู่เป้าหมาย ได้กำหนดแผนงานสำคัญไว้ 3 เรื่องคือ 

1.เร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ 

2.เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ด้วย Digital Transformation เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

3.แก้ไขกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้สะดวก (Ease of Doing Business) เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอีสามารถดำเนินธุรกิจได้สะดวกมากขึ้น

สำหรับการฉีดวัคซีนให้ประชาชน ภาคเอกชนเห็นว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเปิดประเทศ นั้น ขณะนี้ภาคเอกชนต้องการที่จะช่วยภาครัฐในเรื่องการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ระบบเศรษฐกิจกลับมาเดินได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจากการสำรวจมีภาคเอกชนกว่า แสนรายมีความพร้อมที่จะออกค่าใช้จ่ายเองเพื่อนำวัคซีนมาฉีดให้พนักงานและพร้อมสนับสนุนการกระจายวัคซีนให้ทั่วถึง ทั้งการขนส่ง การหาสถานที่ในการฉีด ตู้เย็นการจัดเก็บวัคซีน การช่วยประชาสัมพันธ์ จัดหาบุคคลกรให้เพียงพอ

“ไทยถือว่ามีความล่าช้าในการฉีดวัคซีน โดยล่าสุด คนไทยได้รับวัคซีนไปแล้ว 1.36 แสนโดส คิดเป็น 0.2% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งจากการพูดคุยกับหลายบริษัทมีความพร้อมในการออกกค่าใช้จ่ายวัคซีนเอง พร้อมทั้งมีการเสนอแนวทางการฉีดวัคซีนแบบซื้อ 1 แถม 1 หรือแนวทาง Buy 1 Give 1 ซึ่งเป็นการที่ฉีดวัคซีนให้พนักงานตัวเอง 1 Dose แล้วพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนให้ฉีดแก่ประชาชน อีก 1 Dose โดส โดยเรื่องนี้หอการค้าไทยจะเข้าไปหารือกับรัฐบาลในเร็วนี้ๆ”

นอกจากนี้หอการค้าไทยยังจะเปิด Clubhouse ของคนการค้า ในหัวข้อ“คนรุ่นใหม่” ร่วมหอการค้าไทยพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ซึ่งครั้งแรกจะมีขึ้นในวันที่ 30 มี.ค.เวลา 20.00 น.เพื่อเปิดรับฟังความเห็นให้กว้างมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาททางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้มั่นใจว่าการดำเนินการทั้ง 3 มาตราเร่งด่วนของการค้าไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ภายใน 99 วัน

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า นโยบายการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยด้วย Digital Transformation เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ถือเป็นเป้าหมายสำคัญของหอการค้าไทยในช่วง 99 วัน ซึ่งจะมีการสนับสนุนโครงการใหม่เพื่อ เสริมสภาพคล่องและช่องทางการค้าขายให้กับเอสเอ็มอี 

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่กับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่จะทำหน้าที่ช่วยคัดกรองและให้ข้อมูลลูกค้าเอสเอ็มอีที่เป็นผู้เช่าพื้นที่ รวมถึงเป็นซัพพลายเออร์กับธนาคารพาณิชย์ เพื่อช่วยให้การพิจารณาเครดิตเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเพิ่มการเข้าถึงสภาพคล่องให้กับเอสเอ็มอีเหล่านั้นที่มีหลายแสนรายทั่วประเทศ

นายญนน์ โภคทรัพย์ กรรมการบริหารหอการค้าไทย กล่าวว่า เอสเอ็มอีถือว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย โดยอยู่ในกลุ่มภาคการค้าและการบริการ 2.4 ล้านราย หรือ 80 % ของเอสเอ็มอีทั้งหมด และมีการจ้างงาน 7 % ของประเทศ และมีจีดีพีรวมกัน 34 % มูลค่ากว่า 5.6 ล้านล้าน หากเอสเอ็มออีไม่สามารถฟื้นได้ โอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวก็เป็นเรื่องที่ยากลำบาก 

ดังนั้นจำเป็นต้องมีความพร้อมเพื่อเปิดประเทศ ฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ โดยภารกิจหลักในช่วง 99 วัน คือ การกระตุ้นให้ใช้สินค้าไทยและการท่องเที่ยวในกลุ่มคนไทยและต่างชาติเป็นสิ่งที่จำเป็น และหอการค้าไทยมีแผนเพื่อช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย กระตุ้นให้มีการใช้สินค้าไทย ผ่านโครงการ “ฮักไทย” (Hug Thais) คือสนับสนุนให้ใช้ของไทย กินของไทย และเที่ยวเมืองไทย

หอการค้าไทยขานรับแผนเปิดภูเก็ตของรัฐบาลในวันที่ 1 ก.ค.นี้ เปิดโครงการ “Hug Thais Hug Phuket” เพื่อเป็นต้นแบบให้นักท่องเที่ยว และ นักธุรกิจต่างชาติมาเที่ยวและทำงานในจังหวัดภูเก็ต โดยเสนอให้อยู่ในภูเก็ตแบบ Long Stay และ Work from Phuket และ รับสิทธิพิเศษเพิ่มจากร้านค้า และบริการต่างๆเพียงแสดง Vaccine Passport นอกจากนั้นยังเน้นที่จะสนับสนุนให้ภาครัฐและบริษัทเอกชนต่างๆ ใช้สินค้า “ฮักไทย” และจะเสนอภาครัฐให้รวมสินค้าฮักไทยเข้าในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

หอการค้าไทยจะเสนอให้ภาครัฐสร้างความมั่นใจให้เกิดการใช้จ่ายด้วยแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูง โดยยกระดับโครงการ “ช้อปดีมีคืน” ให้เป็น “ยิ่งใช้ยิ่งได้คืน” โดยให้ลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาท (จากเดิม 30,000 บาท) พร้อมกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรฐานการค้าที่เป็นธรรมเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการพัฒนาภาคการค้าและบริการ โดยเฉพาะทางด้าน Ecommerce เพื่อช่วยผู้ประกอบการไทย

นายปรัชญา สมะลาภา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า สำหรับการแก้ไขกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้สะดวก ทางหอการค้าไทยมีเป้าหมายหอการค้าฯที่เสนอให้ปรับปรุงภายใน 99 วันคือ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ของคนเข้าเมืองโดยเฉพาะแรงงานต่างชาติที่มีฝีมือ การทบทวนการลดหรือเลิกขอใบอนุญาต และการเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการที่มีความซ้ำซ้อนในหลายใบอนุญาต 

รวมถึงปรับปรุงและพัฒนากฎหมายในลักษณะของกลุ่มธุรกิจ เช่น การท่องเที่ยว หรือ MICE โดยหอการค้าไทยจะเชื่อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐและเอกชนทำงานเป็นทีม เพื่อเชื่อมให้ประเทศไทยพร้อมจะก้าวไปสู่อนาคตได้ภายใต้เศรษฐกิจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว