ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 70.95บ. สงขลา70.70บ., ยางแท่ง STR5L (เม.ย.) กรุงเทพฯ 70.50บ. สงขลา 70.25บ.

ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 70.95บ. สงขลา70.70บ., ยางแท่ง STR5L (เม.ย.) กรุงเทพฯ 70.50บ. สงขลา 70.25บ.

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2564  

  •                     ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)

  ชนิด  (บาท/กก.)   เดือนเมษายน 2564    เดือนพฤษภาคม 2564

ยางแผ่นรมควัน      กรุงเทพฯ    สงขลา       กรุงเทพฯ    สงขลา

ชั้น 1                     70.95    70.70        71.15      70.90

ชั้น 2                     70.35    70.10        70.55      70.30

ชั้น 3                     69.80    69.55        70.00      69.75

ชั้น 4                     69.50    69.25        69.70      69.45

ชั้น 5                     69.05    68.80        69.25      69.00

ยางแท่ง

STR5L                 70.50    70.25       70.70       70.45

STR20                 53.10    52.85       53.30       53.05

น้ำยางข้น 60%      50.60    50.35       50.80       50.55

ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย

161701415859