หวั่นส่งออก 'ชะงัก' คลองสุเอซอัมพาต

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง) หวั่นส่งออก 'ชะงัก' คลองสุเอซอัมพาต ร่วมพูดคุยกับ กัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย