“จุรินทร์” เคาะ 5 มาตรการพื้นภูเก็ต นำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยว

“จุรินทร์” เคาะ 5 มาตรการพื้นภูเก็ต นำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยว

“จุรินทร์”ร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 6 จังหวัดฝั่งอันดามัน วางแนวทางเปิดประเทศตามมติ ศบศ.  เคาะ 5 มาตรการ นำร่องเปิดประเทศ รับการท่องเที่ยวเพื่อช่วยฟื้นเศรษฐกิจ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 6 จังหวัดในฝั่งอันดามัน เพื่อหาแนวทางการเตรียมเปิดเมืองรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของจังหวัดภูเก็ตวันที่ 1 ก.ค 2564 และหารือแนวทางมาตรการเตรียมการฟื้นฟูจังหวัดภูเก็ต  โดยทางจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานแผนการกระจายวัคซีนให้แก่ประชาชนและแผนต่างประเทศสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจและเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน นอกจากนั้นยังมีมาตรการเตรียมการเปิดพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

โดยที่ประชุมต้องการเห็นการกระจายวัคซีนให้เพียงพอเพื่อให้ได้รับความมั่นใจในความปลอดภัยจากโควิด-19  การผ่อนคลายมาตรการเพื่อเปิดโอกาสการท่องเที่ยวได้เต็มที่และเร่งประชาสัมพันธ์ไปถึงนักท่องเที่ยวทุกระดับชั้นทั้งต่างประเทศและในประเทศรวมทั้งลงลึกในทุกระดับ

  161684118224

ส่วนมาตรการการฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้น มีความเห็นร่วมกันว่า  1. จากช่วงเม.ย.- 1 ก.ค. จะให้มีการส่งเสริมไทยเที่ยวไทยต่อไปอย่างเข้มข้นเพราะช่วง 3 เดือนต่อจากนี้ยังต้องพึ่งในประเทศไทยเป็นหลักอยู่  2.กระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันจัดส่งวัคซีน930,000 โดส ให้จังหวัดภูเก็ตภายในเดือนมิ.ย.2564 เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตสามารถฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย  3 กลุ่มคือ คนภูเก็ต คนที่มาทำงานในภูเก็ต และแรงงานต่างด้าวชาวต่างชาติ ให้ครบถ้วนภายในวันที่ 30 มิ.ย.ก่อนที่จะเปิดรับการท่องเที่ยวในวันที่ 1 ก.ค. 3.จังหวัดภูเก็ตจะเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเข้มข้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง เช่น หรอยริมเล กิจกรรมด้านการกีฬาเป็นต้น 4.ให้กระทรวงพาณิชย์มาจัดกิจกรรมส่งเสริมลดภาระค่าครองชีพในจังหวัดภูเก็ต  และ5.งบประมาณนั้นจะมีการประสานกับสภาพัฒน์ฯ  เพื่อเร่งดำเนินการนำงบประมาณให้จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าจัดกิจกรรมตามที่ ครม. เคยมาประชุมไว้ต่อไป

ทั้งนี้มติการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ( ศบศ.)เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564ที่ให้การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นต้องเป็นคนที่ได้รับวัคซีนมาแล้วแบบไม่มีการกักตัว สามารถเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตโดยเที่ยวบินตรงและมอบให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.เป็นผู้หารือรายละเอียดร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอังคารที่ 30 มี.ค.2564 จังหวัดภูเก็ตจะจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูรัฐบาลจะใช้ภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องหลังจากนั้นจะเปิดสู่จังหวัดอื่นต่อไป