ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 70.80บ. สงขลา70.55บ., ยางแท่ง STR5L (เม.ย.) กรุงเทพฯ 71.50บ. สงขลา 71.25บ.

ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 70.80บ. สงขลา70.55บ., ยางแท่ง STR5L (เม.ย.) กรุงเทพฯ 71.50บ. สงขลา 71.25บ.

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2564

  •         ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)

  ชนิด   (บาท/กก.)    เดือนเมษายน 2564      เดือนพฤษภาคม 2564

ยางแผ่นรมควัน         กรุงเทพฯ   สงขลา       กรุงเทพฯ    สงขลา

ชั้น 1                      70.80      70.55       71.00     70.75

ชั้น 2                      70.20      69.95       70.40     70.15

ชั้น 3                      69.65      69.40       69.85     69.60

ชั้น 4                      69.35      69.10       69.55     69.30

ชั้น 5                      68.90      68.65       69.10     68.85

ยางแท่ง

STR5L                  71.50      71.25       71.70     71.45

STR20                  53.90      53.65       54.10     53.85

น้ำยางข้น 60%       51.20      50.95       51.40     51.15

ที่มา:  การยางแห่งประเทศไทย

161675377044