เตือนสหกรณ์ออมทรัพย์มีพฤติกรรมคล้ายแชร์ลูกโซ่

เตือนสหกรณ์ออมทรัพย์มีพฤติกรรมคล้ายแชร์ลูกโซ่

มนัญญา ลุยตรวจ สหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจบริการฯ พบมีพฤติกรรมคล้ายแชร์ลูกโซ่ ขณะ สหกรณ์ฯยอมรับผิดพลาด

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมด้วย นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จำกัด มีการร้องเรียนเข้ามามาก ว่า

บริษัทดังกล่าวมีการเปิดเป็นรูปแบบสหกรณ์ แต่พฤติกรรมมีการนำธุรกิจบริษัทจำนวนมากเข้ามาพัวพันให้ผลประโยชน์ตอบแทนเกินกฎหมายและพบพฤติกรรมรับฝากเงินจากบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิกสหกรณ์  ไม่มีผู้จัดการสหกรณ์ ไม่มีการทำบัญชีทางการเงิน ไม่มีการประชุมสมาชิกสหกรณ์ เป็นต้น  จึงต้องเข้าตรวจสอบเร่งด่วนก่อนที่จะเสียหายมากกว่านี้ เพราะปรากฏการโฆษณาธุรกรรมให้คนมาลงทุน อาจจะเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่

นางสาวมนัญญา กล่าวว่า เมื่อรับเรื่องร้องเรียนก็ได้มีการตรวจสอบข้อมูลกับทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งได้รายงานว่า บริษัทนี้เพิ่งตั้งเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งตรวจพบว่า มีผู้เสียหายจำนวนมากที่ขอถอนเงินจากบริษัทนี้แต่ไม่สามารถถอนเงินได้ มีชื่อเป็นผู้ฝากเงินในลำดับที่  500 กว่า ซึ่งยอดสมาชิกไม่ตรงกับข้อมูลที่มี และไม่มีชื่อเป็นสมาชิกสหกรณ์ แสดงให้เห็นว่ามีพฤติกรรมรับฝากเงินจากบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิก  นอกจากนี้ยังพบว่ามีการจ่ายผลประโยชน์มากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น การจ่ายเงินปันผล 19%  และให้ทองคำจูงใจ เป็นต้น

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน และผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน กล่าวว่า ยอมรับว่าดำเนินการผิดพลาด และจะนำไปแก้ไข  ซึ่งเหตุมาจากมีผู้ร่วมงาน 23 บริษัท และมีหลายธุรกิจทั้งค้าออนไลน์ วิสาหกิจ ทำให้อาจมีข้อผิดพลาด ส่วนการจ่ายปันผลหรือโบนัสมาก เพราะเป็นเหมือนการส่งเสริมการออมให้สมาชิก ในขณะที่การรับฝากเงินบุคคลอื่นอาจจะเป็นพนักงาน พ่อแม่ ญาติพี่น้องด้วย ก็น้อมรับผิดแต่ผู้เดียวและจะแก้ไขตามที่ทั้งสองกรมแนะนำ