ส่งออกข้าวก.พ.ส่งสัญญาณโต1.9% ปัจจัยสภาพอากาศทำผลิตเพิ่มขึ้น

ส่งออกข้าวก.พ.ส่งสัญญาณโต1.9%   ปัจจัยสภาพอากาศทำผลิตเพิ่มขึ้น

ส่งออกข้าว ก.พ.ขยับโต 1.9% ชี้เป็นสัญญาณส่งออกกระเตื้อง หลัง ม.ค.ที่ผ่านมาติดลบหนัก 23% พาณิชย์ตั้ง 6 มาตรการดันส่งออกข้าวปี64 โตตามเป้าหมาย 6 ล้านตัน

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวเดือน ก.พ.2564 มีปริมาณ 407,800 ตัน เพิ่มขึ้น 1.90% มูลค่า 259 ล้านดอลลาร์ ขณะที่การส่งออกเดือน ม.ค.-ก.พ.2564 ปริมาณ 829,277 ตัน ลดลง 12.63% ส่วนมูลค่า 522 ล้านดอลลาร์ ลดลง 1074% 

ปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อการส่งออกข้าวคือการแข่งขันด้านราคายังรุนแรง โดยราคาข้าวของคู่แข่ง ทั้งเวียดนาม อินเดีย จีน กัมพูชา และ สปป.ลาว ยังต่ำกว่าไทย อย่างไรก็ตาม คาดว่าการส่งออกข้าวในปี 2564 จะฟื้นตัวจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อต้นทุนโดยรวมที่ลดลงเนื่องจากต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง

ทั้งนี้ การส่งออกข้าวเดือน ก.พ.ถือว่ามีสัญญาณที่ดี หลังจากก่อนหน้านี้การส่งออกข้าวของไทยมีทิศทางลดลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2563 ที่ผ่านมามีปริมาณการส่งออกเพียง 5,724,680 ตัน มูลค่า 3,727 ล้านดอลลาร์ ขณะที่การส่งออกเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา มีปริมาณ 421,477 ตัน ลดลง 23.22% เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน 

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้กำหนดเป้าหมายการส่งออกข้าวปี 2564 ไว้ที่ 6 ล้านตัน จากปีที่แล้วส่งออกข้าว 5.7 ล้านตัน มุ่งเน้นตลาดสำคัญ 3 ตลาด คือ 1.ตลาดพรีเมียม 2.ตลาดทั่วไป 3.ตลาดเฉพาะ โดยตลาดพรีเมียมนั้นเน้นข้าวหอมมะลิกับข้าวหอมไทย ข้าวหอมมะลิตั้งเป้าขยายตัวร้อยละ 4.8 ข้าวหอมไทยร้อยละ 5.2

ตลาดทั่วไปนั้นเน้นข้าวขาวและข้าวนึ่ง โดยข้าวขาวตั้งเป้า 4.7% ข้าวนึ่ง 4.9% ส่วนตลาดเฉพาะ เน้นข้าวเหนียว ข้าวกล้องและข้าวสี โดยข้าวเหนียวตั้งเป้าขยายตัว 3.6% ข้าวกล้องและข้าวสีตั้งเป้าขยายตัว 12.5%

นอกจากนี้ได้กำหนด 6 มาตรการ เพื่อผลักดันการส่งออกให้ได้ตามเป้าหมาย คือ มาตรการที่ 1 เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับข้าวไทย เป็นข้าวที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มาตรการที่ 2 เร่งรัดเปิดตลาด G to G เชิงรุก ได้แก่ อินโดนีเซีย บังกลาเทศ  อิรัก และจีน 

มาตรการที่ 3 กำหนดร่วมกันในการเจรจาเอฟทีเอ จะต้องหยิบประเด็นขอให้ประเทศนั้นลดภาษีนำเข้าข้าวไปเป็นประเด็นหนึ่งในการเจรจา มาตรการที่ 4 จับมือร่วมกับกระทรวงอื่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดต้นทุนการส่งออก เช่น ค่าระวางเรือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรการที่ 5 เร่งรัดขยายช่องทางการตลาดทั้งในรูปแบบออฟไลน์ ออนไลน์ ให้ฟรีโดยทีมเซลส์แมนประเทศ เร่งดำเนินการพบปะและจัดกิจกรรม และมาตรการที่ 6 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจะจับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกระทรวงพาณิชย์ในการแสวงหาข้าวพันธุ์ใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันข้าวไทยในตลาดต่างประเทศ โดยกิจกรรมที่จัดจะให้มีการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของทุกภาคส่วน ได้เข้ามาร่วมประกวดโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ข้าวหอม ข้าวนุ่ม และข้าวแข็ง มุ่งเน้นทั้งกระบวนการปลูก การสี และรสชาติ แนะนำพันธุ์มาเปรียบเทียบกับพันธุ์ปัจจุบันที่มีอยู่