KWM ผนึกพันธมิตร ‘ศึกษาวิจัยกัญชา’ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

KWM ผนึกพันธมิตร ‘ศึกษาวิจัยกัญชา’ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

KWMแจ้งตลาด จับมือ มหาลัยเทคโนฯราชมงคล DUTCO ลงนาม ศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์การแพทย์

     บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ ("KWM" ขอเรียนแจ้งว่า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 บริษัท ได้ลงนามร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ ("SCIRMUTP ") และ บริษัท ดัทโค คอนสตรัคชั่น จำกัด หรือ ("DUTCO") ในโครงการ "การศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์"    

         

     โดยบันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ระยะเวลา 3 ปี จนถึงเดือนมีนาคม 2567

       สำหรับการ ร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังระหว่าง 3 หน่วยงาน โดย KWM เป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จด้านการผลิตเครื่องจักรการเกษตร จึงพัฒนาเครื่องสกัดสารด้วยระบบ SUPERCRITICAL FLUID CO2 EXTRACTION เพื่อการสกัดสารจากพืชกัญชา และมีบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดด้วย C02

       ขณะที่ DUTCO จะเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนในโครงการและจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะเป็นผู้ที่ศึกษา วิจัยและพัฒนาสารสกัดจากกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป