Policy Platform ข้อคิดจาก 'Clubhouse'

ข้อคิดจาก "Clubhouse" แพลตฟอร์มที่ทำให้มองเห็นความสำคัญของพื้นที่มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทำนโยบาย Policy Platform นับเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยรวมพลังปัญญาของคนทุกภาคส่วน

ในช่วงที่ผ่านมา Clubhouse ดังขึ้นมาชั่วข้ามคืน และกำลังกลายเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่สำคัญ เนื่องจากเป็นเวทีที่ทำให้กูรู คนดัง และผู้คนหลากหลายวงการ สามารถตั้งวงเปิดหัวข้อคุยกันได้โดยทลายกำแพงข้อจำกัดหลากหลายที่เคยมี สร้างแรงกระเพื่อมให้ทั่วโลกและประเทศไทยอย่างมาก ในเวลานี้ Clubhouse ได้กลายเป็นพื้นที่แหล่งรวมของผู้รู้และผู้แสวงหาความรู้มาร่วมแลกเปลี่ยน ซึ่งนับเป็นเรื่องดีสำหรับประเทศไทยที่เราได้เห็นคนหลากหลายวัย หลากหลายวงการตื่นตัวกับพื้นที่เช่นนี้ 

ปรากฏการณ์นี้ทำให้เรามองเห็นความสำคัญของ “พื้นที่” มากยิ่งขึ้น ในยุคอดีตเวลาเราพูดถึงพื้นที่ เรามักจะพูดถึงพื้นที่ในเชิงกายภาพ พื้นที่จริงๆ สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ค้าขาย พื้นที่สำหรับออกกำลังกาย พื้นที่พักผ่อน พื้นที่อย่างห้องสมุดที่เราสามารถเข้าไปค้นคว้าหาความรู้ รวมไปถึงพื้นที่จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งก็แน่นอนพื้นที่ทางกายภาพย่อมมีข้อจำกัดในเชิงพื้นที่ ขนาด และระยะทางที่ทำให้การเปิดให้คนจำนวนมากเข้ามามีส่วนร่วมทำได้ยาก 

แต่ในโลกยุคดิจิทัลอย่างทุกวันนี้ โลกเสมือนและพื้นที่ในโลกเสมือนมีบทบาทอย่างมากไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพื้นที่จริงๆ หรือจะว่าไปในทุกวันนี้อาจมาแรงจนพวกเราอาจจะพูดได้ว่า ในบางมิติพื้นที่เสมือนเหล่านี้ก็สำคัญกว่าพื้นที่จริงๆ เสียด้วยซ้ำ

ร่างกายต้องการพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย สมองก็ต้องการพื้นที่สำหรับออกกำลังความคิดเช่นกัน การเปิดพื้นที่เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิด ช่วยกันลับคมความคิดร่วมกันนั้นเป็นสิ่งที่ดีมาก การได้ร่วมคุยร่วมคิดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของหลายอย่าง เพราะผู้คนหลากหลายความคิด การคิดเพียงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอาจทำให้ความคิดจำกัด เราคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายหลายอย่าง เราคิดอยากจะหลุดพ้นจากปัญหาที่ค้างคา แต่ถ้าหากเราไม่ได้เริ่มจากการได้เปิดโอกาสคุยกันจริงๆ หรือเปิดโอกาสฟังกันจริงๆ นั่นก็อาจทำให้ไปต่อไม่ได้

ซึ่งหลายครั้งหลายครา คนเราก็มักจะได้ยิน แต่ไม่ได้ฟังอย่างเข้าอกเข้าใจกันหรือไม่ได้มีโอกาสหาคำตอบร่วมกัน การเปิดพื้นที่เพื่อให้ได้คุยและได้ฟังกันจึงเป็นสิ่งดี เรื่องนี้ก็เป็นพื้นฐานจากเรื่องเล็กๆ ไปจนเรื่องใหญ่ๆ ของประเทศเราด้วย

การเปิดพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทำนโยบาย “แพลตฟอร์มนโยบาย (Policy Platform)” นับเป็นหัวใจสำคัญในการร่วมสร้างนโยบายสาธารณะที่ดี เพราะจะช่วยรวมพลังปัญญาของคนทุกภาคส่วน ช่วยเราเปิดพื้นที่การทดลองและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างนโยบายใหม่ๆ ออกแบบนโยบายโดยยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างนโยบายบนฐานความเข้าอกเข้าใจ (Empathy-based Policies) ประชาชน ผสานกับนวัตกรรม ความสร้างสรรค์ ส่งต่อนโยบาย จนกระทั่งขับเคลื่อนนโยบายออกมาได้ตอบโจทย์ประชาชนอย่างที่เราตั้งใจออกแบบและเพื่อให้เป็นนโยบายแบบ From Vision to Action อย่างแท้จริง

Clubhouse ได้จุดประเด็นความสำคัญในเชิงพื้นที่ที่มาแรงและมีเสน่ห์ที่น่าสนใจอย่างมากในช่วงนี้ อย่างไรก็แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาแทนเวทีการพูดคุยลักษณะอื่นๆ เวทีอื่นๆ ในรูปแบบต่างๆ ก็ยังมีความสำคัญ ที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือข้อคิดเห็นดีๆ มากมายมหาศาลเหล่านี้ที่หลั่งไหลเข้ามาจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกันและนำไปสานฝัน และลงมือทำให้ผลิดอกออกผล สมกับที่ผู้คนมากมายมาร่วมกันคุยร่วมกันคิด

นอกเหนือไปจากการได้มีพื้นที่แล้ว สิ่งสำคัญในการมีพื้นที่ก็คือเรื่องของการใช้พื้นที่ร่วมกัน และการใช้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ หรือถ้าจะเทียบกับการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะวิ่งหรือขี่จักรยานในสวนด้วยกันแล้วนั้น ก็เสมือนกับว่ามีการจัดระเบียบพื้นที่ การวิ่ง การปั่นจักรยานไปในทิศทางเดียวกัน ไม่สวนกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการชน หรืออุบัติเหตุที่รุนแรง รวมไปถึงอาจจะสร้างสรรค์กิจกรรมการแข่งกีฬาของคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายในพื้นที่เดียวกัน เพื่อสร้างแรงใจในการพัฒนาและสร้างความแข็งแรงขึ้นอีกระดับ 

ในทำนองเดียวกัน การมีพื้นที่ทางความคิดก็จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้พื้นที่ทางความคิดนั้นเป็นไปในทางสร้างสรรค์ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศในทิศทางที่ดีขึ้น แข็งแกร่งขึ้น ที่ผ่านมาสิ่งที่ประเทศไทยยังขาดอยู่คือ การมี Policy Platform ที่มีการร่วมสร้างสรรค์(co-create) นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายต่างๆ ที่สำคัญของประเทศ

ซึ่งทาง Thailand Future เองเราเห็นความสำคัญของเรื่องนี้และได้ริเริ่ม Thailand Future Policy Platform เป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่จะมีส่วนร่วมในการตอบโจทย์ต่างๆ โดยเปิดพื้นที่ทางความคิดและทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมถึงประชาชน เรากำลังผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงตอบโจทย์ความท้าทายช่วยหาทางออกและสร้างอนาคตที่ดีสำหรับประเทศไทย 

ถ้าหาก “แพลตฟอร์มนโยบาย” เป็นคำตอบสำหรับประเทศไทย เราอยากเปิดพื้นที่ทางความคิดแห่งนี้ให้คุณมาร่วมคุย มาร่วมคิด และมาร่วมลงมือทำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกัน