'ม.33 เรารักกัน' อัพเดทไทม์ไลน์ ยันตัวตน รับเงินวันไหนบ้าง?

'ม.33 เรารักกัน' อัพเดทไทม์ไลน์ ยันตัวตน รับเงินวันไหนบ้าง?

อัพเดทไทม์ไลน์ "ม.33 เรารักกัน" ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้สิทธิ สามารถกดยันตัวตนได้เมื่อไร? รับเงินวันไหนบ้าง? หลังจากมติ ครม.ได้ขยายระยะเวลาเวลายืนยันตัวและกดใช้งานไปจนถึง 31 พ.ค.2564

เกาะติดความคืบหน้ามาตรการ "ม.33 เรารักกัน" มาตรการที่รัฐดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบประกันสังคมโดยเฉพาะ ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้วันที่ 9 มี.ค.2564 ครม.มีมติปรับปรุงรายละเอียดใหม่ โดยเฉพาะการขยายเวลา "ยืนยันตัวตน" ใหม่จนถึง 31 พ.ค.64 จากเดิมที่กำหนดไว้ช่วงวันที่ 15-21 มี.ค.2564 เท่านั้น 

ทั้งนี้การขยายเวลายืนยันตนใหม่นี้ รัฐจึงได้แบ่งช่วงเวลาของการยืนยันตัวตนเป็น 3 ครั้ง ซึ่งจะส่งผลต่อการรับวงเงินเยียวยา 4,000 บาท ที่จะมีการจ่ายเป็นรายสัปดาห์ ทุกๆ วันจันทร์ สัปดาห์ละ 1,000 บาทด้วย โดยมีระยะเวลาจ่ายเงินเยียวยาผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

1. กดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค.2564 จะได้รับวงเงินเข้าแอพฯ เป๋าตัง ทั้งหมด 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท

  • 22 มี.ค.2564 (รับเงินงวดแรก)
  • 29 มี.ค.2564
  • 5 เม.ย.2564
  • 12 เม.ย.2564

2. กดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. - 11 เม.ย.2564 ก็จะได้รับวงเงินสะสมนับตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. จนถึงวันที่กดใช้งาน และจะได้รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกๆ วันจันทร์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท

3.หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เม.ย. - 31 พ.ค.2564 ก็จะได้รับวงเงินสะสม จำนวน 4,000 บาท หลังการกดใช้งานครั้งเดียว 

ทั้งนี้ช่วงเวลาที่จะได้รับวงเงินเยียวยา จะขึ้นอยู่กับผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้สิทธิกดยืนยันตัวตนและเริ่มใช้งานเมื่อใด 

ที่มา : มติที่ประชุม ครม. ไทยคู่ฟ้า

161544702275