Industrial Estate Sector (10 มี.ค.64)

Industrial Estate Sector (10 มี.ค.64)

แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

จากการปิดประเทศทั่วโลกเราจึงไม่แปลกที่ AMATA, ROJNA และ WHA มีผลการดำเนินงานและยอดขายที่ดินลดลงในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมกำลังจะฟื้นตัวเร็วๆนี้ จากการผ่อนคลายข้อบังคับการเดินทางทั่วโลก และมาตรการของรัฐบาล กระตุ้นการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (FDI) เราคาดยอดขายที่ดินของ 3 บริษัทใน coverage จะเพิ่มขึ้นก้าวกระโดด 77% ในปีนี้ และเป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้น เราชอบหุ้นที่ราคาขึ้นน้อยกว่า ได้แก่ WHA และ ROJNA

 

ผลการดำเนินงานปี 2020 อ่อนแอ  เป็นไปตามคาด

หุ้นนิคมฯ ใน coverage ของเรา AMATA, ROJNA และ WHA มีกำไรจากการดำเนินงานลดลง 12% สู่ 4.5พันลบ. และยอดขายที่ดินลดลง 57% สู่ 817 ไร่ซึ่งเป็นระดับที่ไม่ได้เห็นนับตั้งแต่ปี 2010 ซึ่งผลจากการจำกัดการเดินทาง ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BoI) ใน EEC ลดลง 45% สู่ 2.09 แสนลบ. คดเปน 43% ของยอดคำขอส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด เนื่องจากไม่มีคำขอส่งเสริมการลงทุนจากโครงการรถไฟความเร็วสูง 1.62 แสนลบ. หากไม่รวมโครงการนี้ยอดคำขอ BoI ลดลงเพียง 5% แม้ว่าจะมีการระบาดของ COVID-19  ซึ่งสะท้อนความต้องการการลงทุนที่แข็งแกร่งใน EEC ทั้งน BoI คาดยอดคำขอทั้งหมดจะทรงตัวที่ 4-5 แสนลบ.ปีนี้

 

มาตรการสนับสนุนจากรัฐบาล

มาตรการกระตุ้นการลงทุนของรัฐบาล  จะดึงดูดเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ

(FDI) และจะเพิ่มความต้องการทรัพย์สินอุตสาหกรรม โดยรัฐบาลตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อชักจูงนักลงทุนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดข้อปฏิบัติและกระบวนการที่ไม่สะดวกต่างๆ, ลดภาษีนิติบุคคล (ยังไม่ประกาศ), การแก้ไขกฏหมาย และการก่อสร้างสาธารณูปโภค รวมถึงยังมีแนวโน้มว่าไทยจะเข้าร่วม CPTPP เพื่อให้ผู้ผลิตในไทยได้อยู่ในห่วงโซ่อุปทานโลก

 

การผ่อนข้อจำกัดการเดินทาง = สัญญาณการฟื้นตัว

รัฐบาลไทยลดระยะเวลากักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศสู่ 7-10 วันจาก 14 วัน (กราฟที่ 7) ซึ่งสะท้อนว่าการยกเลิกข้อจำกัดการเดินทางทั้งหมดจะเกิดขึ้นในที่สุด และจะช่วยปูทางสู่การฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เรายืนยันมุมมองว่าอุปสงค์คงค้างจะถูกปลดลอคในเร็วๆ นี้หลังจากการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลในอดีตสะท้อนว่าการฟื้นตัวของยอดขายที่ดินจะกลับมาอย่างรวดเร็วในปีหลังจากวิกฤต ดังนั้นเราคาดว่ายอดขายที่ดินจะเติบโต 77% สู่ 1,445 ไร่สำหรับหุ้นนิคมฯ ในการ coverage ของเรา ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา >3,000 ไร่   

 

ชอบหุ้นที่ราคายังขึ้นไม่มาก; หุ้นเด่น คือ WHA และ ROJNA

เราเชื่อว่าผู้ประกอบการนิคมฯ ทุกรายจะได้ประโยชน์จากการผ่อนคลายการปิดเมือง เราชอบ WHA และ ROJNA มากกว่า AMATA เนื่องจากเป็นหุ้นที่ราคายังขึ้นไม่มากในขณะทีอตสาหกรรมกำลังฟื้นตัว ราคาหุ้น WHA เพิ่มขึ้น 39% และ ROJNA +33% น้อยกว่า AMATA +66% นับตั้งแต่เราเริ่ม coverage ในเดือนต.ค. 2020 WHA มีปัจจัยหนุนหลายประเด็นทีเรายังไม่ได้รวมในประมาณการ (ข้อมูลเพิ่มเติมในรายงาน 9 มี.ค.) ROJNA มีผลตอบแทนเงินปันผล ที่น่าสนใจ 3.9%