พาณิชย์ลุยจัดระเบียบค่ายา โรงพยาบาลเอกชน

พาณิชย์ลุยจัดระเบียบค่ายา โรงพยาบาลเอกชน

พาณิชย์ กัดไม่ปล่อย เดินหน้าคุมราคายา เวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ รพ.เอกชน อีกกว่า 100 รายการ

กรมการค้าภายในเดินหน้าจัดระเบียบราคายา   เวชภัณฑ์ และบริการรักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาโรค ตามรายการที่อยู่ในบัญชีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิทุกที่ (UCEP) ในโรงพยาบาลเอกชน หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในการเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลเอกชนที่มีการคิดราคาสูงกว่าโรงพยาบาลรัฐบาลมาก โดยเฉพาะราคายาที่โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งมีกำไรจากราคายามากถึง 30-200% ขณะที่โรงพยาบาลของรัฐ หรือร้านขายยาทั่วไปมีกำไรแค่ 15-30% ทำให้กรมการค้าภายในต้องเข้าไปดูแล  

จนกระทั่งคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ออกประกาศกำหนดการให้แจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค เป็นสินค้าและบริการควบคุม ทำให้โรงพยาบาลเอกชน ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายส่ง ต้องแจ้งราคาซื้อ-ราคาจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการมาให้กรมการค้าภายใน  ซึ่งกรมการค้าภายในได้จัดทำประกาศรายชื่อราคายาให้สามารถตรวจสอบได้ผ่านคิวอาร์โค้ด ทั้งที่ติดไว้ที่โรงพยาบาลเอกชน และตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ www.dit.go.th ทำให้ประชาชนรู้ราคายาล่วงหน้า และสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจว่าควรจะเข้าไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนรายใด โดยสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่เดือนส.ค.2562 ที่ผ่านมา  

           

 

ปัจจุบันประชาชนสามารถตรวจสอบราคายาในเว็บไซต์กรมการค้าภายในได้มากถึง 32,419 รายการ ซึ่งเป็นยาทั้งที่อยู่ในบัญชี UCEP และยาตามรหัสบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT),  เวชภัณฑ์ 792 รายการ และบริการทางการแพทย์ 5,292 รายการ  นอกจากนี้ยังได้จัดทำรหัสของเวชภัณฑ์และค่าบริการทางการแพทย์แต่ละรายการ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ และจะได้เข้าไปกำกับดูแล เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ

หลังจากที่กรมการค้าภายในได้นำราคายาของแต่ละโรงพยาบาลขึ้นเว็ปไซต์ปรากฏว่าได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปตรวจสอบราคายาและเทียบราคายา ก่อนเข้ารับบริการ ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยได้ในระดับหนึ่ง

ล่าสุดกรมการค้าภายในยังคงเดินหน้าดูแลเรื่องนี้ต่อ  โดยได้มีการส่งหนังสือแจ้งไปยังโรงพยาบาลเอกชนกว่า 300 แห่งอีกครั้งเพื่อให้แจ้งราคาซื้อ ราคาจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ และบริการรักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาโรค ตามรายการที่อยู่ในบัญชีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิทุกที่ (UCEP) มาให้กรมการค้าภายใน โดยเป็นการแจ้งราคาเพิ่มเติมอีก 100 รายการ ที่อยู่ในบัญชี UCEP ที่โรงพยาบาลเอกชนมักจะจ่ายให้กับผู้ป่วย จากก่อนหน้านี้ ให้แจ้งมาแล้ว 100 รายการ  รวมทั้งค่าบริการรักษาพยาบาล ฯ จะให้แจ้งค่าบริการ ที่เกี่ยวกับการตรวจ และรักษาโควิด-19 มาให้ด้วย โดยขีดเส้นให้แจ้งมาภายในภายในสิ้นเดือนมี.ค.นี้ จากนั้นกรมการค้าภายในก็จัดทำคิวอาร์โค้ดและนำขึ้นเว็ปไซต์ให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบราคายา

         

             

ในส่วนของยาที่รักษาโรคโควิด-19 นั้นที่หลายคนหวั่นเกรงถึงเรื่องของค่าวัคซีนนั้น กรมการค้าภายในระบุว่า เป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะกำกับดูแล เพราะขณะนี้ ยังไม่มีการนำเข้ามาขายเป็นการทั่วไป แต่รัฐบาลนำเข้ามาฉีดให้กับประชาชนแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ประชาชนไม่ต้องกังวลค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับโควิด-19 เพราะขณะนี้ รัฐบาลรักษาให้ฟรี  

นโยบายการจัดระเบียบราคายา   เวชภัณฑ์ และบริการรักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาโรค ราคายา  ของโรงพยาบาลเอกชน   ถือว่ามาได้ถูกที่ถูกทางและโดนใจประชาชน นอกจากนี้ยังทำให้ราคายา ราคายา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ ได้ปรับลดลงมาก เพราะโรงพยาบาลเอกชนมีการแข่งขันกันมากขึ้น เพื่อดึงดูดลูกค้า ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้เข้าบริการทางการแพทย์อย่างแท้จริง