'พาณิชย์'ทำยุทธศาสตร์หลังโควิดเดินหน้าเชิงรุกการค้า - ส่งออก

'พาณิชย์'ทำยุทธศาสตร์หลังโควิดเดินหน้าเชิงรุกการค้า - ส่งออก

“สนค.” เตรียมทำแผนจุดยืนไทยหลังโควิด-19 ทั้งด้านการค้า การส่งออก ทิศทางธุรกิจ ตั้งเป้า 100 วันมีคำตอบ พร้อมลุยทำหน้าที่หน่วยงานมันสมองช่วยกรมต่างๆ วิเคราะห์แบบเจาะลึกในแต่ละเรื่อง เพื่อใช้ขับเคลื่อนการทำงาน

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค.กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ว่าจะเดินไปในทิศทางไหน ทั้งในด้านการค้า การส่งออก และการทำธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจ โดยจะมีการประเมินว่าในด้านการค้า จะมีรูปแบบยังไง เช่น อาจจะมีการใช้ช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น การส่งออก จะมีความต้องการสินค้ากลุ่มไหน สินค้าอะไรที่มีโอกาส หรือการทำธุรกิจ จะดูว่าธุรกิจอะไรที่มีแนวโน้มเติบโต เช่น ธุรกิจด้านดิจิทัล หรือบริการสุขภาพ เป็นต้น

ขณะนี้โควิด-19 มีแนวโน้มที่จะคลี่คลาย หลังจากเริ่มมีการฉีดวัคซีน ซึ่งประเทศไทยจะเดินไปในทิศทางไหน เพราะโควิด-19 ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมากมาย เราจะสร้างโอกาสและตักตวงผลประโยชน์ได้อย่างไร โดยตั้งเป้าว่าภายใน 100 วัน น่าจะมีคำตอบออกมา และจากนั้นจะนำเสนอให้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อพิจารณา และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป”

นายภูสิตกล่าวว่า สนค.ยังจะเดินหน้าทำหน้าที่ในฐานะเป็นหน่วยงานมันสมองของกระทรวงพาณิชย์ โดยจะหารือกับกรมต่างๆ ของกระทรวงฯ เพื่อให้ สนค.ช่วยวิเคราะห์แบบเจาะลึก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร ก็ทำได้ทุกเรื่อง เพราะ สนค. มีบุคลากรที่มีความสามารถอยู่มาก สามารถช่วยวิเคราะห์ หาข้อมูล ได้ เพราะหน่วยงานอาจจะไม่มีเวลาลงลึกในแต่ละเรื่อง เนื่องจากต้องทำงานในภาคปฏิบัติ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ก็ขอให้เป็นหน้าที่ของ สนค. ที่จะช่วยปิดช่องโหว่ตรงนี้ และเมื่อทำเสร็จแล้ว หน่วยงานก็สามารถนำไปใช้วางแผนหรือทำยุทธศาสตร์การทำงานได้

 

 

นอกจากนี้ กำลังอยู่ระหว่างการเดินหน้าจัดทำยุทธศาสตร์การค้าไทย 5 ปี ตามที่ได้รับมอบนโยบายจากนายจุรินทร์ โดยถือเป็นงานเร่งด่วน เพื่อให้มีไกด์ไลน์ในการทำงาน ซึ่งหลักการ จะเน้นการทำยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่ยุทธศาสตร์ที่จะทำ จะเป็นเรื่องที่ลงลึกมากกว่า เช่น การมองว่าอีก 5 ปีข้างหน้า ทิศทางการค้าไทยจะเป็นยังไง ไทยจะเดินไปทางไหน มีสินค้าอะไรบ้าง ที่จะเติบโต หรือต้องส่งเสริมและผลักดัน

“กำลังประสานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟังความคิดเห็น ซึ่งจะเริ่มจากภาคเอกชนที่อยู่ในสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์กรเอกชนอื่นๆ จากนั้นจะไปหารือกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านเศรษฐกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สภาพัฒน์ แบงก์ชาติ และองค์กรด้านเศรษฐกิจอื่นๆ เมื่อรับฟังมาแล้ว ก็จะนำมาสรุป และจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ต่อไป” นายภูสิตกล่าว