ราคายางพารา (25 ก.พ.64)

ราคายางพารา (25 ก.พ.64)

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  

ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)

ชนิด (บาท/กก.)         เดือนมีนาคม 2564          เดือนเมษายน 2564

ยางแผ่นรมควัน         กรุงเทพฯ     สงขลา        กรุงเทพฯ     สงขลา

ชั้น 1                     75.80        75.55        76.00        75.75

ชั้น 2                     75.20        74.95        75.40        75.15

ชั้น 3                     74.65        74.40        74.85        74.60

ชั้น 4                     74.35        74.10        74.55        74.30

ชั้น 5                     73.90        73.65        74.10         73.85

ยางแท่ง

STR5L                  74.50        74.25        74.70         74.45

STR20                  54.30        54.05        54.50         54.25

น้ำยางข้น 60%      50.10        49.85        50.30         50.05

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)