ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 30.031 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.024 บาท/ดอลลาร์)

ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 30.031 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.024 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (24 ก.พ. 64)อยู่ที่ระดับ 30.031 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันอังคาร (23 ก.พ. 64) อยู่ที่ระดับ 30.007 บาท/ดอลลาร์(อ่อนค่า 0.024 บาท/ดอลลาร์)