เปิดขั้นตอนลงทะเบียน”เราชนะ”กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน”เราชนะ”กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

เปิดขั้นตอนการลงทะเบียน”เราชนะ”ผ่านแบงก์สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 15-25 ก.พ.นี้ ผู้ผ่านสิทธิจะสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน โดยเริ่มใช้จ่ายได้วันที่ 5 มี.ค.นี้

เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)เปิดเผยว่า สำหรับกลุ่มพิเศษที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั้น จะเริ่มลงทะเบียนที่สาขาของธนาคารกรุงไทยและหน่วยเคลื่อนที่พิเศษตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.-25 ก.พ.นี้ เมื่อลงทะเบียนเสร็จ ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ เมื่อผ่านสิทธิแล้วจะเริ่มใช้จ่าย โดยผ่านบัตรประชาชนตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.นี้ ซึ่งบัตรประชาชนจะสามารถใช้ได้กับเครื่องอีดีซีของร้านค้าและแอปพลิเคชันถุงเงินของร้านค้าเช่นเดียวกันกับผู้ถือบัตรคนจนและผู้ที่ใช้จ่ายผ่านแอปพลเคชันเป๋าตัง

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนนั้น ขั้นตอนแรก คือ การลงทะเบียนผ่านหน้าจอลงทะเบียน ซึ่งเป็นระบบคล้ายๆกับที่ลงผ่านเว็ปไซต์เราชนะ.com แต่ระบบนี้ จะสามารถเข้าไปได้เฉพาะเจ้าหน้าที่แบงก์ โดยจะให้กรอบ ชื่อ นามสกุล บัตรประชน ข้อมูลการติดต่อ เช่น ความสัมพันธ์กับผู้ที่ติดต่อได้ ซึ่งอาจจะเป็นตนเอง หรือ บุคคอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่สอง หลังจากให้ข้อมูลแล้ว ระบบจะให้มีการยืนยันตัวตน ผ่านอุปกรณ์ของธนาคาร ซึ่งเป็นเครื่องอีดีซี โดยทำใน 4 ขั้นตอน คือ 1.เสียบบัตรประชาชนเข้าไป 2.กำหนดรหัส 6 หลัก เพื่อเป็นรหัสเมื่อไปใช้จ่ายที่ร้านค้า 3.ถ่ายรูปใบหน้ายืนยัน และ4.ถ่ายรูปบัตรประชาชนอีกครั้ง

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมีการตรวจสอบสิทธิเช่นเดียวกันกับผู้ร่วมโครงการอื่นๆ เมื่อผลการตรวจสอบสิทธิผ่านแล้ว ประชาชนจะได้วงเงินเข้าบัตรเป็นรายสัปดาห์ทุกวันศุกร์ สัปดาห์แรก จะเริ่มโอนวันที่ 5 มี.ค.นี้ แต่จะเป็นยอดที่มีการตกเบิกรวมเป็น 4 พันบาท และสัปดาห์ถัดไปจะโอนให้สัปดาห์ละ 1 พันบาท รวมทั้งสิ้นเป็น 7 พันบาท

สำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายในร้านค้าถุงเงิน หรือ เครื่องอีดีซีนั้น จะเหมือนผู้ถือบัตรคนจน โดยกรณีไปใช้จ่ายในร้านค้าถุงเงินนั้น ให้นำบัตรประชาชนไปแสดงต่อร้านค้า ซึ่งจะมีเมนูให้สแกนบัตรประชาชน ร้านค้าก็จะสแกนบัตร และ ยืนยันการชำระเงินด้วยรหัสบัตร 6 หลักที่ได้ลงทะเบียนไว้ ส่วนการใช้จ่ายในร้านค้าที่มีเครื่องอีดีซีนั้น ร้านค้าจะเลือกเมนูเราชนะ และตรวจสอบวงเงิน ก็สามารถใช้จ่ายได้