'ร้านค้าเราชนะ' เปิดวิธีใช้แอพฯ 'ถุงเงิน' รับสิทธิ 'เราชนะ' บัตรคนจน แอพฯเป๋าตัง

'ร้านค้าเราชนะ' เปิดวิธีใช้แอพฯ 'ถุงเงิน' รับสิทธิ 'เราชนะ' บัตรคนจน แอพฯเป๋าตัง

เปิดวิธีใช้แอพพลิเคชั่น "ถุงเงิน" สำหรับร้านค้า-ผู้ให้บริการ รับสิทธิมาตรการ "เราชนะ" สำหรับบัตรคนจน และ G-Wallet ในแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

"เราชนะ" มาตรการจากภาครัฐที่ออกมาเพื่อเยียวยาประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย อาชีพอิสระ เกษตรกร อาชีพรับจ้าง กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) รวมถึงกลุ่มที่เคยได้รับมาตรการคนละครึ่ง หรือเราเที่ยวด้วยกัน โดยการจ่ายเงินเยียวยา 7,000 บาท ซึ่งสามรถลงทะเบียนเราชนะและตรวจสอบสิทธิเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com 

โดยการใช้จ่ายนั้นจะใช้ทั้งผ่านทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในกลุ่มที่ถือบัตรนี้อยู่แล้ว และการใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" โดยจะต้องจ่ายกับแอพพลิเคชั่น "ถุงเงิน" ของร้านค้าต่างๆ ซึ่งร้านค้ารายย่อยที่จะสามารถรับสิทธิมาตรการเราชนะ จะต้องลงทะเบียนก่อน แบ่งเป็นดังนี้

1.ร้านอาหารทั่วไป ร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไป ให้เข้าไปลงทะเบียนที่ www.คนละครึ่ง.com หรือที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 

2.กิจการประเภทบริการรายย่อยที่มีสถานประกอบการและตรวจสอบได้, บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถแท็กซี่,วินมอเตอร์ไซค์,รถตู้โดยสารประจำทาง สามารถสมัครเข้าร่วมได้ผ่าน www.เราชนะ.com

3.สมัครเข้าร่วมตามจุดบริการที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ 77 จังหวัด ซึ่งสามารถค้นหาร้านค้าได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยเลือกจังหวัดที่ต้องการ ระบบจะแสดงรายชื่อสถานที่บริการรับสมัครขึ้นมา พร้อมระบุอำเภอและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ซึ่ง ณ​ บริเวณจุดบริการลงทะเบียนนอกจากจะเปิดรับสมัครร้านค้าเราชนะแล้ว ยังให้บริการเปิดบัญชีกรุงไทย รวมถึงช่วยเหลือติดตั้งแอพพลิเคชั่นถุงเงิน และสอนการใช้งานแอพพลิเคชั่นถุงเงินเพื่อรับมาตรการเราชนะด้วย 

4.สมัครเข้าร่วมมาตรการเราชนะกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ขณะที่กลุ่มรถโดยสารที่เจ้าของเป็นนิติบุคคล ประกอบด้วย รถโดยสารประจำทาง (รถเมล์ รถมินิบัส รถตู้) รถไฟฟ้า (BTS, MRT, Airport Rail Link) และรถไฟ จะดำเนินการโดยธนาคารกรุงไทย

รัฐบาลช่วยเหลือขนส่งสาธารณะร่วมโครงการเราชนะ

ทั้งนี้สำหรับ วิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น "ถุงเงิน" แยกเป็นการรับเงินจาก 2 รูปแบบ คือ

1.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- เข้าไปที่แอพพลิเคชั่นถุงเงิน เลือกรับเงินผ่านโครงการเราชนะ
- กดเลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- สแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มาใช้สิทธิ
- กรอกจำนวนเงิน
- ยืนยันการชำระเงิน
- ใส่ PIN บัตรคนจน หรือสแกนหน้าของผู้ถือบัตรคนจน
- ระบบจะแสดงผลการทำรายการ

161252657793

2.แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง (G-Wallet)

- เข้าไปที่แอพพลิเคชั่นถุงเงิน เลือกรับเงินผ่านโครงการเราชนะ
- เลือกเป๋าตัง (G-Wallet)
- กรอกจำนวนเงิน
- ระบบจะแสดง QR รับเงิน

161252664431

ขณะที่วิธีการตรวจสอบรายการรับเงินจากแอพพลิเคชั่นถุงเงิน สามารถเลือกตรวจสอบได้ทั้งการตรวจสอบในวันนั้นที่รับเงิน หรือสามารถตรวจสอบย้อนหลัง โดยเข้าไปที่แอพพลิเคชั่นถุงเงิน โดยเลือกรายการย้อนหลัง และเลือกแสดงรายการรับเงินของเมื่อวาน หลังจากนั้นสามารถเลือกประวัติการรับเงินย้อนหลังได้

161252688460

ที่มา :  www.เราชนะ.com, กระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง