'เราชนะ' ครม. ให้ใช้จ่ายค่าบริการเรือ รถไฟ ได้ ยกเว้นทางอากาศ!

'เราชนะ' ครม. ให้ใช้จ่ายค่าบริการเรือ รถไฟ ได้ ยกเว้นทางอากาศ!

ครม. มีมติเห็นชอบ ค่าใช้จ่ายที่จะจ่ายผ่านการลงทะเบียน "เราชนะ" จะครอบคลุมถึงค่าบริการขนส่งสาธารณะต่างๆ เช่น รถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟ เรือ ยกเว้น! การขนส่งทางอากาศ (เครื่องบิน)

วันนี้ (26 ม.ค. 64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุม ครม. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล โดยมีข้อมูลอัพเดท! เกี่ยวกับประเด็นโครงการ "เราชนะ" ดังนี้

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าในเรื่องมาตรการ "เราชนะ"  ขอย้ำให้ประชาชนเข้าใจอีกครั้งว่าทาง ครม. มีมติเห็นชอบ ค่าใช้จ่ายที่จะจ่ายผ่านการลงทะเบียน "เราชนะ" จะครอบคลุมถึงค่าบริการขนส่งสาธารณะต่างๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็น รถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟ เรือ รวมแล้วก็คือการขนส่งสาธารณะทุกประเภท ยกเว้น! การขนส่งสาธารณะทางอากาศ

ส่วนในรายละเอียด เงื่อนไขต่างๆ นั้น ครม. ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ไปศึกษาและทำเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ออกมา เมื่อหารือแนวทางและเงื่อนไขต่างๆ ได้แล้ว ก็จะนำมาชี้แจงให้ประชาชนทราบต่อไป