'เราชนะ' รับ 7,000 บาท เปิดปฏิทิน 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' เงินเข้าวันไหนบ้าง?

'เราชนะ' รับ 7,000 บาท เปิดปฏิทิน 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' เงินเข้าวันไหนบ้าง?

"เราชนะ" รับ 7,000 บาท เปิดปฏิทิน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เงินเข้าวันไหนบ้าง? และใช้จ่ายกับร้านค้าประเภทใดได้บ้าง?

เกาะติดมาตรการ "เราชนะ" มาตรการเยียวยาโควิดจากรัฐบาล ที่หวังช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 ทุกกลุ่ม โดยมีเป้าหมายครอบคลุม 31.1 ล้านคน ทั้งกลุ่มผู้มีรายได้น้อย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) คนละครึ่ง อาชีพอิสระ อาชีพรับจ้าง เกษตรกร เราเที่ยวด้วยกัน ฯลฯ ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ว่าจะผ่านเกณฑ์หรือไม่ เพราะเหตุใด

โดยในมาตรการเราชนะ ที่มีการแบ่งกลุ่มผู้ได้สิทธิออกเป็น 3 กลุ่มหลัก หนึ่งในนั้นคือ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ที่จะได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเข้าไปลงทะเบียน และไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้รัฐจะโอนเงินบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่นี้ ทั้งหมด 7,000 บาทต่อคน เข้าบัตรคนจนให้ตามที่กำหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี

เดิมผู้ถือบัตรสวัสดิการกลุ่มนี้จะได้รับเงินช่วยเหลืออยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือน ซึ่งจะนำเข้าไปรวมกับมาตรการเราชนะในครั้งนี้ด้วย แต่การจ่ายเงินช่วยเหลือจะจ่ายเป็นรายสัปดาห์ เฉลี่ยแล้วได้รับสัปดาห์ 675 บาทต่อสัปดาห์ หรือรวมเป็น 2,700 บาทต่อเดือน

2.กลุ่มที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี 

เดิมผู้ถือบัตรสวัสดิการกลุ่มนี้จะได้รับเงินช่วยเหลืออยู่แล้ว 700 บาทต่อเดือน ซึ่งจะนำเข้าไปรวมกับมาตรการเราชนะในครั้งนี้ด้วย แต่การจ่ายเงินช่วยเหลือจะจ่ายเป็นรายสัปดาห์ เฉลี่ยแล้วได้รับสัปดาห์ 700 บาทต่อสัปดาห์ หรือรวมเป็น 2,800 บาทต่อเดือน

  • "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ได้รับเงินเมื่อไร?

สำหรับวิธรการจ่ายเงินนั้น รัฐกำหนดไว้ว่าจะโอนเงินเราชนะให้ทุกวันศุกร์ และทุกสัปดาห์ จนกว่าจะครบจำนวนเงินทั้งหมด 7,000 บาท ทั้งนี้จะเริ่มโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ตั้งแต่วันที่ 5 ก..64 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามแม้การโอนเงินจะเข้าครบตามจำนวนแล้ว แต่ผู้ที่ได้สิทธิมาตรการเราชนะ จะยังคงสามารถใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 31 พ.ค.64 

ทั้งนี้สรุปแล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ได้รับเงินในวันดังต่อไปนี้

เดือนกุมภาพันธ์ 2564  : วันที่ 5, 12, 19, 26 

เดือนมีนาคม 2564      : วันที่ 5, 12, 19, 26

161112466386

  • ใช้สิทธิได้ที่ไหน? ซื้ออะไรได้บ้าง?

ส่วนการใช้สิทธิ รัฐกำหนดเงื่อนไขให้กับร้านค้ารายเล็ก จึงมุ่งเน้นไปที่ร้านค้าไม่ใช่นิติบุคคล ซึ่งกลุ่มจะคล้ายๆ กับคนละครึ่ง ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าฟ้าประชารัฐ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ซึ่งจะเห็นโลโก้ของคนละครึ่งและเราชนะ ก็จะสามารถใช้ได้

ส่วนที่เพิ่มเติมคือ ส่วนของบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการขนส่งสาธารณะ และการขนส่งส่วนบุคคล เช่น วินมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่ ร้านตัดผม ร้านซักรีด ขนส่งสาธารณะ เช่น ขสมก. รถร่วม รถไฟฟ้า ฯลฯ โดยจ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชั่นถุงเงินของร้านค้า ทั้งนี้ร้านค้าต่างๆ สามารถเริ่มลงทะเบียนกับเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 .. - 31 มี..64