7 ค่ายรถ ร่วมแก้ 'PM 2.5' ให้ส่วนลด ถ่ายน้ำมันเครื่อง-เช็คสภาพรถ เช็คที่นี่!

7 ค่ายรถ ร่วมแก้ 'PM 2.5' ให้ส่วนลด ถ่ายน้ำมันเครื่อง-เช็คสภาพรถ เช็คที่นี่!

7 ค่ายรถยนต์ พร้อมใจร่วมโครงการบำรุงรักษารถ ลดฝุ่น PM 2.5 ครั้งที่ 2 รองรับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ มากกว่า 480,000 คัน

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมดำเนิน “โครงการบำรุงรักษารถ ลดฝุ่น PM 2.5 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10-29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมานั้น ภาคเอกชนได้ร่วมกันให้ส่วนลดในการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ดีเซลที่หมดระยะเวลาการรับประกันกว่า 10,000 คัน

สำหรับการดำเนินโครงการบำรุงรักษารถ ลดฝุ่น PM 2.5 ครั้งที่ 2 ปีนี้ มีสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 7 บริษัท สนับสนุนส่วนลดสำหรับค่าบำรุงรักษาเพื่อลดควันดำ อาทิ การตรวจสอบสภาพฟรี ส่วนลดน้ำมันเครื่อง ค่าแรง และค่าอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ สำหรับรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 โดยคาดว่าจะมีศูนย์บริการจากค่ายรถยนต์เข้าร่วมกว่า 540 แห่ง และสามารถรองรับการบริการตรวจสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ได้มากกว่า 480,000 คัน ในช่วงเวลา 3 เดือน โดยประชาชนที่สนใจสามารถประสานและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการของค่ายรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการฯ

ส.อ.ท. ในฐานะตัวแทนภาคอุตสาหกรรม เห็นว่าแนวทางการสนับสนุนให้ประชาชนมีการบำรุงรักษารถยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์เก่า จะเป็นแนวทางสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของรถยนต์ และลดผลกระทบที่จะทำให้เกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ นอกจากนี้ ภาคอุตสาหกรรม พร้อมสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการดูแลความสะอาดและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงงานที่เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่น เน้นการดูแลตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งในระยะยาว ส.อ.ท. พร้อมร่วมผลักดันกับภาครัฐ ให้เกิดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ผ่านนโยบายการส่งเสริมการลงทุน และการกระตุ้นตลาด เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้สอดคล้องกับทิศทางของโลก    ผนวกกับการส่งเสริมการลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ส่วนรายชื่อบริษัทและรายละเอียดส่วนลดค่าบำรุงรักษาเพื่อลดควันดำ (ตามช่วงอายุของรถยนต์) ในโครงการบำรุงรักษารถ ลดฝุ่น PM 2.5 ครั้งที่ 2 ได้แก่

1. บจก.ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

 • อายุรถยนต์มากกว่า 20 ปี : ส่วนลดค่าแรง 50% และส่วนลดค่าอะไหล่ 50%
 • อายุรถยนต์ 15-20 ปี : ส่วนลดค่าแรง 30% และส่วนลดค่าอะไหล่ 30%

หมายเหตุ : อะไหล่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ไส้กรองอากาศ, ไส้กรองน้ำมันดีเซล, ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 

2. บจก. ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย)

 • อายุรถยนต์มากกว่า 20 ปี : ตรวจเช็คสภาพฟรี 33 รายการ ส่วนลดค่าแรง 50% และส่วนลดค่าอะไหล่ 30%
 • อายุรถยนต์ 15-20 ปี : ตรวจเช็คสภาพฟรี 33 รายการ ส่วนลดค่าแรง 50% และส่วนลดค่าอะไหล่ 20%
 • อายุรถยนต์ 5-15 ปี : ตรวจเช็คสภาพฟรี 33 รายการ ส่วนลดค่าแรง 50%

หมายเหตุ :

 • อะไหล่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง, ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง และไส้กรองอากาศ
 • ตรวจเช็คฟรี 33 รายการ สำหรับรถที่มีระยะเกิน 100,000 กิโลเมตรขึ้นไป โดยสามารถตรวจเช็คคลีนิครถสุขภาพดี ฟรี 1 ครั้ง/ปี
 • สนับสนุนส่วนลดค่าอะไหล่ 30% สำหรับรถอายุ 20 ปีขึ้นไป และ 20% สำหรับรถอายุ 15 - 20 ปี (เฉพาะกลุ่มไส้กรองน้ำมันเครื่อง,ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง และไส้กรองอากาศเท่านั้น)
 • สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

 3. บจก.ตรีเพชรอีซูซุเซลส์

 • อายุรถยนต์มากกว่า 20 ปี : ตรวจเช็คสภาพฟรี 50 รายการ สำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่ หรือตรวจเช็คสภาพฟรี 30 รายการ สำหรับรถปิกอัพ และรถอเนกประสงค์ ส่วนลดค่าแรง 50% และส่วนลดค่าอะไหล่ 50%
 • อายุรถยนต์ 15-20 ปี : ตรวจเช็คสภาพฟรี 50 รายการ สำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่ หรือตรวจเช็คสภาพฟรี 30 รายการ สำหรับรถปิกอัพ และรถอเนกประสงค์ ส่วนลดค่าแรง 30% และส่วนลดค่าอะไหล่ 30% 

หมายเหตุ : อะไหล่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ไส้กรองอากาศ, ไส้กรองน้ำมันดีเซล, ไส้กรองน้ำมันเครื่อง

 4. บจก.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)

 • อายุรถยนต์มากกว่า 20 ปี : ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 50% ตรวจเช็คสภาพฟรี 22 รายการ และส่วนลดค่าอะไหล่ 50%
 • อายุรถยนต์ 15-20 ปี : ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 30% ตรวจเช็คสภาพฟรี 22 รายการ และส่วนลดค่าอะไหล่ 30%

หมายเหตุ : อะไหล่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ไส้กรองอากาศ, ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำยาล้างหัวฉีด, น้ำมันเครื่อง, น้ำยาล้างเครื่องยนต์

 5. บจก.นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)

 • อายุรถยนต์มากกว่า 20 ปี : ส่วนลดน้ำมันเครื่องเพิ่มอีกจาก 30% สำหรับแพ็กเกจ SAVE SAFE ตรวจเช็คสภาพฟรี 28 รายการ ส่วนลดค่าอะไหล่ 50%
 • อายุรถยนต์ 15-20 ปี : ส่วนลดน้ำมันเครื่องเพิ่มอีกจาก 10% สำหรับแพ็กเกจ SAVE SAFE ตรวจเช็คสภาพฟรี 28 รายการ ส่วนลดค่าอะไหล่ 20-30%
 • อายุรถยนต์ 10-15 ปี : ส่วนลดน้ำมันเครื่องเพิ่มอีกจาก 5% สำหรับแพ็กเกจ SAVE SAFE ตรวจเช็คสภาพฟรี 28 รายการ ส่วนลดค่าอะไหล่ 15-25%
 • อายุรถยนต์ 7-10 ปี : ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 10-20% สำหรับแพ็กเกจ SAVE SAFE ตรวจเช็คสภาพฟรี 28 รายการ

หมายเหตุ :

 • รถยนต์ที่มีอายุ 7-10 ปี ได้รับส่วนลดน้ำมันเครื่องสูงสุด 20% เมื่อซื้อแพ็กเกจ SAVE SAFE
 • รถยนต์ที่มีอายุ 10-15 ปี ได้รับส่วนลดน้ำมันเครื่องสูงสุดเกือบ 25% เมื่อซื้อแพ็กเกจ SAVE SAFE (ลดเพิ่มอีก 5% จากราคาแพ็กเกจ) ได้รับส่วนลด 20% สำหรับกรองอากาศ (Air filter) น้ำยาล้างหัวฉีด (Injection cleaner) และ น้ำยาทำความสะอาดเครื่องยนต์ (Engine flushing oil)
 • รถยนต์ที่มีอายุ 15-20 ปี ได้รับส่วนลดน้ำมันเครื่องสูงสุดเกือบ 30% เมื่อซื้อแพ็กเกจ SAVE SAFE (ลดเพิ่มอีก 10% จากราคาแพ็กเกจ) ได้รับส่วนลด 30% สำหรับกรองอากาศ (Air filter) น้ำยาล้างหัวฉีด (Injection cleaner) และ น้ำยาทำความสะอาดเครื่องยนต์ (Engine flushing oil)
 • รถยนต์ที่มีอายุ มากกว่า 20 ปี ได้รับส่วนลดน้ำมันเครื่องสูงสุดเกือบ 50% เมื่อซื้อแพ็กเกจ SAVE SAFE (ลดเพิ่มอีก 30% จากราคาแพ็กเกจ) ได้รับส่วนลด 50% สำหรับกรองอากาศ (Air filter) น้ำยาล้างหัวฉีด (Injection cleaner) และ น้ำยาทำความสะอาดเครื่องยนต์ (Engine flushing oil)

6. บจก.ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)

 อายุรถยนต์มากกว่า 20 ปี : ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 30% ส่วนลดค่าอะไหล่ 30%

 • อายุรถยนต์ 15-20 ปี : ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 30% ส่วนลดค่าอะไหล่ 30%
 • อายุรถยนต์ 7-15 ปี : ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 30% ส่วนลดค่าอะไหล่ 30%

หมายเหตุ : อะไหล่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ กรองน้ำมันเครื่อง, แหวนรอง, กรองอากาศ

 7. บจก.โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย

 • อายุรถยนต์มากกว่า 20 ปี : ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 20% ตรวจเช็คสภาพฟรี 24 รายการ ส่วนลดค่าแรง 50% และส่วนลดค่าอะไหล่ 50%
 • อายุรถยนต์ 15-20 ปี : ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 20% ตรวจเช็คสภาพฟรี 24 รายการ ส่วนลดค่าแรง 30% และส่วนลดค่าอะไหล่ 30%
 • อายุรถยนต์ 7-15 ปี : ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 20% ตรวจเช็คสภาพฟรี 24 รายการ ส่วนลดค่าแรง 20% และส่วนลดค่าอะไหล่ 20%

หมายเหตุ : อะไหล่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ปะเก็น และ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง