ลงทุน ‘SSF’ ช่วย ‘ลดหย่อนภาษี’ สุดอีซี่ กับ SCB Easy App

ลงทุน ‘SSF’ ช่วย ‘ลดหย่อนภาษี’ สุดอีซี่ กับ SCB Easy App

ส่องกองทุน “SSF” เด่นจาก “SCB” สำหรับ “สายแซ่บ” และ “สายซอฟต์” ตัวช่วย “ลดหย่อนภาษี” ที่ใครๆ ก็สามารถลงทุนได้ง่ายๆ ผ่าน SCB Easy App ของ “ธนาคารไทยพาณิชย์”

ปลายปี 2563 มาถึงโค้งสุดท้ายของการเตรียมตัว ลดหย่อนภาษี หนึ่งในทางเลือกในการลดหย่อนภาษีที่น่าสนใจคือการลงทุนใน “SSF” หรือ Super Saving Fund (กองทุนเพื่อการออม) ซึ่งเป็นกลุ่มกองทุนน้องใหม่ ที่มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการออมในระยะยาว โดยจะต้องมีระยะเวลาการถือครองอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

ซึ่งจุดเด่นของกองทุน SSF นอกจากจะสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทแล้ว เมื่อได้กำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนยังไม่ต้องเสียภาษีเงินได้อีกด้วย

160819223434

แล้วจะเลือกกองทุนยังไง ให้เหมาะกับตัวเอง “SCB” พาไปทำความรู้จักกับกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ลงทุน 2 สไตล์ ทั้ง สายแซ่บ และ สายซอฟต์” 2 กองทุน ได้แก่ “SCBLEQ-SSF” และ “SCBLT1-SSF” ที่เรียกได้ว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรง โดดเด่นบรรดากองทุน SSF ทางเลือกสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว

160819235869

  •  สายแซ่บ ชอบเสี่ยง 

แนะนำ “SCBLEQ-SSF” กองทุนที่มีจุดเด่นที่กลยุทธ์การลงทุนที่กระจายความเสี่ยงในหุ้นทั่วโลก ที่มีความผันผวนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตลาดโดยรวม พร้อมป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ช่วยให้การลงทุนของเรามีโอกาสเติบโตมากขึ้น  

SCBLEQ-SSF เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ชอบความเสี่ยงเพื่อรับผลตอบแทนที่มากกว่า หรือคนที่รับความผันผวนระหว่างทางได้ และต้องการลงทุนในหุ้นทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดโดยรวม

โดยกลยุทธ์การลงทุนของ SCBLEQ-SSF เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Low Volatility Equity Portfolio (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย Alliance Bernstein L.P. จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่โดยพื้นฐานมีความผันผวนคาดการณ์และความเสี่ยงขาลงคาดการณ์ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดโดยรวม

ระดับความเสี่ยง: ระดับ 6 ความเสี่ยงสูง
มูลค่าลงทุนขั้นต่ำ: 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน: ไม่กำหนด

ดูข้อมูล SCBLEQ-SSF เพิ่มเติม >>  คลิก 

160819240118

  •  สายซอฟต์ ชอบปันผล 

แนะนำ “SCBLT1-SSF” กองทุนรวมผสมที่ลงทุนในประเทศ โดยเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ประมาณ 65-70% ส่วนที่เหลือกระจายลงทุนในตราสารหนี้พร้อมโอกาสรับเงินปันผล 

กองทุนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่รับความผันผวนระหว่างทางได้ และต้องการเพิ่มผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนส่วนใหญ่ (ประมาณ 70%) ในหุ้นไทยที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ

โดยกลยุทธ์การลงทุนของ SCBLT1-SSF เน้นลงทุนในตราสารทุน หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอีทีเอฟ ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และไม่เกิน 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ 

ระดับความเสี่ยง: ระดับ 6 ความเสี่ยงสูง
มูลค่าลงทุนขั้นต่ำ: 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน: ไม่กำหนด

ดูข้อมูล SCBLT1-SSF เพิ่มเติม >>  คลิก 

ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนสายไหน ก็สามารถลงทุนได้ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว เพียงมี SCB EASY App ที่สามารถเลือกซื้อกองทุนตามสไตล์ของตัวเองแบบไม่ต้องไปธนาคาร

สำหรับผู้มีบัญชีออมทรัพย์กับ SCB อยู่แล้ว สามารถเปิดบัญชีลงทุนผ่านทาง SCB EASY App โดยไม่ต้องไปที่สาขา โดยเปิดบัญชีออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง ตรงเมนู "การลงทุน" ในหน้าแรกแล้วเลือกเปิดบัญชีกองทุนรวม ซึ่งสามารถเปิดบัญชีเพื่อซื้อกองทุนทันที หรือรอซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเมื่อมีจังหวะเหมาะก็ได้เช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF และ RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน SCB EASY App