ส.อ.ท.คาดยอดผลิตรถยนต์ปี63ถึงเป้า 1.4 ล้านคัน

ส.อ.ท.คาดยอดผลิตรถยนต์ปี63ถึงเป้า 1.4 ล้านคัน

ส.อ.ท. เผย เดือนกันยายน 2563 ผลิตรถยนต์ 150,345 คัน ลดลงร้อยละ 11.29 ขาย 77,433 คัน ลดลงร้อยละ 4.1 ส่งออก 63,941 คัน ลดลงร้อยละ 34.45 แต่ยังมั่นใจปี 2563 มียอดผลิตถึงเป้าหมาย 1.4 ล้านคัน

นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนกันยายน 2563 ดังต่อไปนี้

โดย การผลิต จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกันยายน 2563 มีทั้งสิ้น 150,345 คัน เป็นเดือนที่สองติดต่อกันที่ผลิตรถยนต์ได้มากกว่าหนึ่งแสนคันตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 11.29 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2563 ร้อยละ 28.22 เพราะการผลิตเพื่อส่งออกลดลงร้อยละ 25.41 และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.14 เป็นเดือนแรกหลังการระบาดโรค COVID-19 ที่ผลิตรถยนต์เพื่อขายในประเทศเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - กันยายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 963,066 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - กันยายน 2562 ร้อยละ 38.76 ปีนี้คงผลิตรถยนต์ได้ตามเป้า 1,400,000 คันถ้าไม่มีการระบาดของโรค COVID-19 รอบสองทั้งในประเทศและต่างประเทศ รถยนต์นั่ง เดือนกันยายน 2563 ผลิตได้ 55,669 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 19.34 ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2563 มีจำนวน 363,809 คัน เท่ากับร้อยละ 37.78 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - กันยายน 2562 ร้อยละ 42.24

 ทั้งนี้ แบ่งเป็นการผลิตเพื่อส่งออกเดือนกันยายน 2563 ผลิตได้ 67,964 คัน เท่ากับร้อยละ 45.21 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 25.41  ส่วนเดือนมกราคม - กันยายน 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 509,423 คัน เท่ากับร้อยละ 52.90 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2562 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 37.49 ด้าน การผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ในเดือนกันยายน 2563 ผลิตได้ 82,381 คัน เท่ากับร้อยละ 54.79 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 5.41 และเดือนมกราคม - กันยายน 2562 ผลิตได้ 453,643 คัน เท่ากับ ร้อยละ  47.10 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - กันยายน 2562 ร้อยละ 40.13

ขณะที่ รถจักรยานยนต์ ในเดือนกันยายน 2563 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 203,585 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 1.21 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 174,645 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 3.61 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 28,940 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 22.83 ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม – กันยายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,394,809 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 25.03 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,114,015 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 23.52 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 280,794 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 30.50

สำหรับยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนกันยายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 77,433 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 4.1 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2563 ร้อยละ 12.41 เพราะรัฐบาลผ่อนคลายล็อกดาวน์เพิ่มขึ้น การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  ของรัฐบาล และการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่รวมทั้งการส่งเสริมการขายของผู้จำหน่ายรถยนต์ การจัดงานมอเตอร์โชว์ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมที่ผ่านมา ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 133,441 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 1.2 แต่ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2563 ร้อยละ 6.96 และตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2563 รถยนต์มียอดขาย 534,219 คัน ลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 22.1 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,145,867 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – กันยายน 2562 ร้อยละ 13.7 คาดว่ายอดขายในประเทศปีนี้คงทะลุเป้า 700,000 คันถ้าไม่มีการระบาดขอโรค COVID-19 รอบสองในประเทศ

ส่วนการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เดือนกันยายน 2563 ส่งออกได้ 63,941 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 34.45 โดยส่งออกลดลงทุกตลาด เนื่องจากยอดขายรถยนต์ในประเทศคู่ค้าลดลงจากการระบาดของ COVID-19 และยังฟื้นตัวได้ไม่ดีนัก ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 36,762.17 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 28.90 อย่างไรก็ตาม การส่งออกรถยนต์ในเดือนกันยายน 2563 เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2563 ร้อยละ 11.39 ส่วนยอดรวมตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2563 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 521,457 คัน ลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 36.49 มีมูลค่าการส่งออก 288,219.19 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม – กันยายน 2562 ร้อยละ 31.85 ส่งออกปีนี้คาดว่าคงได้ตามเป้า 700,000 คันถ้าไม่มีการระบาดของ COVID-19 รอบสองจนต้องล็อคดาวน์ในประเทศคู่ค้าอีก

ด้าน การส่งออกรถจักรยานยนต์ ในเดือนกันยายน 2563 มีจำนวนส่งออก 57,454 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 12.45 โดยมีมูลค่า 4,730.19 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 15.60ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 44.53 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 79.03 อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 98.28 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 34.87 รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนกันยายน 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 4,873.01 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 18.34 ส่งผลให้ยอดรวมตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2563 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 512,591 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 23.89 โดยมีมูลค่า 42,338.87 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 15.70

ทั้งนี้ ยอดรวมตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 455,524.78 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 31.20