ธปท.จ่อคลอดมาตรการ ดันเงินไหลออก ลดแรงกดดันค่าเงินบาท!

ธปท.จ่อคลอดมาตรการ ดันเงินไหลออก ลดแรงกดดันค่าเงินบาท!

ธปท.ชี้อยู่ระหว่างการผ่อนคลายหลักเกณฑ์เงินทุนเคลื่อนย้าย เพื่อหนุนเงินทุนไหลออก หวังให้คนไทยมีเครื่องมือลงทุนที่หลากหลาย ลดแรงกดดันค่าเงินบาท จ่อเห็นคลอดเฟสแรก ต้นปี 2564 เริ่มที่ขยายหลักเกณฑ์การเปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศ

     นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)กล่าวว่า ธปท.อยู่ระหว่างการผ่อนคลายหลักเกณฑ์เงินทุนเคลื่อนย้าย เพื่อหนุนให้คนไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีเครื่องมือในการกระจายความเสี่ยงผ่านการออกไปลงทุนต่างประเทศ

   ซึ่งการรีไซเคิ้ลเงินออกไปลงทุน จะสามารถช่วยลดแรงกดดันค่าเงินบาทได้

    โดยการผ่อนคลายหลักเกณฑ์เพื่อหนุนให้คนไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น เช่น การเปิดเสรีให้รายย่อยสามารถออกไปลงทุนต่างประเทศได้เป็นการทั่วไป จากอดีตที่มีกำหนดทั้งหลักเกณฑ์ โดยให้เฉพาะสถาบัน หรือกลุ่มHigh Net Worth เท่านั้นที่สามารถออกไปลงในต่างประเทศได้

    รวมถึงการอนุญาตให้สามารถเปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศ(FCD) ให้มีเงื่อนไขน้อยลง เช่นการขยายเพดานการเปิดบัญชี ให้สามารถโอนเงินในบัญชี FCD ระหว่างกันในประเทศได้ รวมถึงหากไม่มีภาระหรือธุรกรรมรองรับก็สามารถเปิดบัญชี FCD ได้

    นอกจากนี้  อาจมีการดึงสินทรัพย์ต่างประเทศเข้ามาซื้อขายในประเทศ ให้รายย่อยหรือนักลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ด้วย

.    ซึ่งเหล่านี้ธปท.ได้มีการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(...)และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)แล้ว ซึ่งเป็นนโยบายที่ธปท.ต้องเร่งทำให้เห็นเป็นรูปธรรมในอนาคต

   โดยคาดว่า จะเริ่มเห็นการผ่อนคลายหลักเกณฑ์ให้เห็นในเฟสแรก ราวต้นปี 2564 ซึ่งที่จะเห็นการผ่อนคลายก่อน คือการแก้เกณฑ์บัญชี FCD