ททท.เปิด 3 ซินาริโอท่องเที่ยว รั้งไทยติด“ท็อป5”รายได้โลก

ททท.เปิด 3 ซินาริโอท่องเที่ยว รั้งไทยติด“ท็อป5”รายได้โลก

"ททท." กางแผนปี 64 รักษาเป้าหมายไทยติดอันดับประเทศที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด 1 ใน 5 โลก แม้โควิด-19 ยังระบาด คาดสร้างรายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 7 แสนล้านบาท ถึง 1.5 ล้านล้านบาท ตาม 3 ซีนาริโอการฟื้นตัวช่วงต้น-กลาง-ปลายปีหน้า

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า เมื่อวันที่9ต.ค.ที่ผ่านมา ททท.ได้เสนอข้อสรุปแผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี2564 ของททท.ต่อนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยยังมุ่งรักษาเป้าหมายเชิงการแข่งขันครองอันดับประเทศที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด1ใน5ของโลก แม้ว่าจะยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 7 แสนล้านบาท ถึง1.5 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น รายได้ตลาดในประเทศอยู่ที่ 4-5 แสนล้านบาท ขณะที่รายได้ตลาดต่างประเทศอยู่ที่ 3 แสนล้านบาทถึง 1 ล้านล้านบาท

สำหรับแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ ททท.มุ่งกระตุ้นการเดินทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยพยุงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากวิกฤติโควิด-19 ให้ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับปี 2562 โดยได้กำหนดเป้าหมายของปี 2564 จากการคาดการณ์แนวโน้ม 3 สถานการณ์

สถานการณ์ที่ 1 ฟื้นตัวปลายปี 2564 ตั้งแต่ต.ค.2564 เป็นต้นไป ภายใต้ข้อสมมติฐานหลักคือประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้รัฐบาลประกาศมาตรการล็อกดาวน์ประเทศไทย แบ่งเป็น 2 กรณีคือ

กรณีที่ 1 ประกาศมาตรการล็อกดาวน์ทั้งประเทศโดยเศรษฐกิจภายในประเทศ (จีดีพี) ปี 2564 ติดลบ 8% คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวไทย 66.03 ล้านคน-ครั้งหดตัว 26.8% และมีรายได้ทางการท่องเที่ยว 3.79 แสนล้านบาท หดตัว 24.1% ส่วนกรณีที่ 2 ประกาศมาตรการล็อกดาวน์เฉพาะบางจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวหลักหรือจังหวัดท่องเที่ยวรองที่มีศักยภาพหรือมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านโดยจีดีพีปี 2564 ติดลบ 3% คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวไทย 76.18 ล้านคน-ครั้งหดตัว15.5% และมีรายได้จากการท่องเที่ยว4.58แสนล้านบาท หดตัว 8.3%

สถานการณ์ที่ 2 ฟื้นตัวกลางปี 2564 ตั้งแต่เดือนก.ค.2564 คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวไทยประมาณ 93.30 ล้านคน-ครั้งเพิ่มขึ้น3.4% และมีรายได้ทางการท่องเที่ยว 5.36 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.1% ภายใต้ข้อสมมติฐาน คือประเทศไทยไม่พบการติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ และจีดีพีปี2564 เติบโต 5% แต่ก็ยังไม่ฟื้นตัวสู่สถานการณ์ปกติก่อนเกิดโควิด-19

และสถานการณ์ที่ 3 ฟื้นตัวเร็วในช่วงต้นปีตั้งแต่เดือนเม.ย.2564 เป็นต้นไป คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวไทยประมาณ 99.1ล้านคน-ครั้งเพิ่มขึ้น 9.8% และมีรายได้ทางการท่องเที่ยว 5.75 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.1% ภายใต้ข้อสมมติฐานหลักคือประเทศไทยไม่พบการติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศตั้งแต่ต้นปี2564 และมีการแพร่ระบาดของเชื้อในต่างประเทศหลายแห่งส่งผลให้คนไทยไม่สามารถท่องเที่ยวต่างประเทศได้

“โดยจาก The Best Case Scenario สถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศฟื้นตัวได้เร็วที่สุดในช่วงต้นปี 2564 ตั้งแต่ไตรมาสแรกคาดว่าจะมีจํานวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยประมาณ 125 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น 39% และมีรายได้ทางการท่องเที่ยว 7.74 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 55% ภายใต้ข้อสมมติฐานหลักคือ ประเทศไทยไม่พบการติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่และต่างประเทศยังพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่สามารถเดินทางออกเที่ยวต่างประเทศได้รวมทั้งภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นส่งเสริมให้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศขณะที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ที่3.6%โดยดัชนีผู้บริโภคยังคงติดลบ3%”

ผู้ว่าการททท.กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านเป้าหมายการส่งเสริมตลาดต่างประเทศจากความไม่แน่นอนจากสถานการณ์โควิด-19 ในปี2563 และส่งผลต่อเนื่องในปี2564 ททท.จึงคาดว่าภาพรวมอัตราการเติบโตของตลาดมีแนวโน้มจะปรับตัวดีขึ้นจากปีนี้แต่คงจะยังไม่ฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติเช่นเดียวกับปี2562 ททท.จึงได้คาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์เดินทางเข้าประเทศไทย 3 สถานการณ์

สถานการณ์ที่ 1 ยังไม่ฟื้นตัวโดยจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของบางตลาดในช่วงปลายปี2564 ตั้งแต่เดือนต.ค. 2564เป็นต้นไป คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 6 ล้านคน สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 3 แสนล้านบาท

สถานการณ์ที่ 2 ฟื้นตัวระดับกลางโดยจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวในช่วงกลางปี2564ตั้งแต่เดือนก.ค.2564เป็นต้นไปคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 12.5 ล้านคน สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 6 แสนล้านบาท และสถานการณ์ที่ 3 ฟื้นตัวเร็วโดยจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงต้นปี 2564 ตั้งแต่เดือนเม.ย.2564 เป็นต้นไป คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 20.5 ล้านคนสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 9.8 แสนล้านบาท